Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

En ny VRI på det tradisjonelle «stand-konseptet»

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

24. – 25. januar ble Østfoldkonferansen arrangert på Quality Hotell i Sarpsborg. Konferansen hadde over 250 deltakere og et spennende program med fokus på kompetanse for framtidens arbeidsliv.

I år var det tradisjonelle standområdet utformet på en ny og annerledes måte. Måneproduksjoner stod for messeområdet som var omringet av scenerigger med vegger av stoff og fokus på visuelle effekter. Området ble døpt Østfoldtorget og samlet det innovative og kompetente Østfold.
Måneproduksjoner er med i Arena Magica som er en næringsklynge for musikk, film, media og design – en stadig viktigere samarbeidspartner for VRI Østfold.

Østfoldtorget fungerte godt som møteplass for oss som var representert, men også som et koblingspunkt mellom deltakere, virkemiddelapparat og FoU.
VRI Østfold hadde en egen vegg  på torget hvor det var god aktivitet begge dagene og flere avtaler om videre samarbeid ble inngått.

Alt i alt var det  en meget positiv opplevelse som VRI gjerne er med på å videreutvikle til senere konferanser og messer.

Av ideer som kom opp, kan nevnes:

  • Rekruttering av kunnskapsbedrifter og organisering av disse/koble disse med utgangspunkt i f.eks komplementær kunnskap, teknologi og/eller tjenester
  • En «Get Together» dagen før evenementet, der vi rigger «hjørnene våre», presenterer oss for hverandre/blir bedre kjent og drikker et glass musserende sammen, gjerne ledsaget av litt enkel bevertning. Her går det også an å legge inn f.eks en velregissert «Crash-workshop» relatert til en spennende framtidsutfordring
  • Bruke dette som et av flere virkemiddel for å omforene, synliggjøre og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet i Østfold enda bedre, ja gjerne også FoU.
    Kanskje også  videreutvikle dette med en «kommunikasjonsstrategi» og operative tiltak/løsninger

Kanskje videreutvikler vi konseptet allerede til Fremtidskonferansen og  NHO sin årskonferanse 17-18. april 🙂

Vi sees!

 

 

Speak Your Mind

*