Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Engasjerte innovasjonsstudenter

For andre år på rad har VRI Østfold blitt invitert til Høgskolen i Østfold for å holde forelesning om VRI og innsatsområdene Bygg, Energi og Helse. Faget systemtenkning og innovasjon i bachelorgraden innovasjon og prosjektledelse har fokus på innovasjonssystemer. VRI Østfold er et praktisk eksempel på dette med satsing på næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innen energi, helse og bygg.
Hvert innsatsområde fikk to skoletimer til rådighet i tillegg til to timer overordnet presentasjon av VRI Østfold. Forelesningene ga innblikk i hvordan det er å jobbe med innovasjonsprosjekter og elevene fikk blant annet høre om utviklingen innen helse- og omsorgsinnovasjon, energieffektiv rehabilitering av bygg og hvordan det jobbes med grønne løsninger i smarte byer. Et par av forelesningene ga utfordringer til elevene innenfor området smarte byer og ga dem diskusjonsoppgaver knyttet til Værste som en fremtidig smart bydel. Hva er smart energi i praksis? Hva må gjøres for at Værste skal bli en smart bydel innenfor energi?
Disse diskusjonsoppgavene passer godt inn semesterets studieplan, da studentene bare noen dager senere skulle være prosessveiledere på Greåker VGS sin innovasjonsdag «Smart Cities og Herr Nyguen».

smart cities komprimert
Det er alltid inspirerende å forelese for engasjerte studenter og vi håper elevene fikk ny og interessant kunnskap om VRI Østfold. Vi kommer gjerne igjen neste år!

Speak Your Mind

*