Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Etterutdanningstilbud på Høgskolen i Østfold – Kunnskap påvirker!

Det er stadig et større fokus på hvordan innovasjonsprosjekter kan gjennomføres raskt, effektivt og med minst mulig ressursbruk. Høgskolen i Østfold har tatt initiativ til etterutdanning i innovasjon og forretningsutvikling for IT, Telekom og Media. Kurset går over to dager 23. april og 7. mai 2013.

Er du ansatt i en større bedrift? Eller er du kanskje gründer? Problemstillinger og utfordringer rundt innovasjon og forretningsutvikling vil være nyttig uansett om du har en idé du ønsker å kommersialisere, eller om du jobber med produktforbedring og nyskaping.

Etterutdanningstilbudet passer godt med VRI Østfold sin målsetting om å etablere strukturer som kan øke omfanget og nivået på næringsrettet FoU og kompetanse i regionen. VRI jobber for regional verdiskaping, kunnskapsutvikling og nyskaping. Kurset på Høgskolen vil gi en innføring i de viktigste begreper og konsepter innen innovasjon og kommersialisering med spesielt fokus på trinnene i innovasjonsprosessen.

Les mer om kurset og meld deg på her! 

Speak Your Mind

*