Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Søk bedriftsmidler til FoU-prosjekter gjennom VRI!

Kompetanseoffensiven Østfold har bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartfasen av FoU-prosjekter.

Bedrifter som deltar i et av nettverkene relatert til innsatsområdene i VRI, og har kontor i Østfold kan søke.

  • Helse-, omsorgs, og serviceinnovasjon
  • Bærekraftig rehabilitering av bygg
  • Teknologi og energi – grønne løsninger i SMARTe byer.

Bedriftsprosjektene er ment som «smakebiter» på FoU til bedrifter som har liten, eller ingen, FoU-erfaring fra før.
Hvert prosjekt kan få inntil 50% støtte, begrenset oppad til 200.000 kroner, men i mange tilfeller kan også 50.000,- hjelpe godt på veien.

Et absolutt krav for å få godkjent søknaden er at er at bedriften samarbeider med et FoU-miljø.

Hvis dette kan være noe for din bedrift, så ta kontakt med delprosjektleder i det innsatsområdet du hører hjemme i.

Han/hun vil  veilede deg gjennom søknadsprosessen. Se kontaktinformasjon under.

Søknadsskjema kan du ta en titt på  her. Søknadsfristen er foreløpig løpende, men vil etterhvert bli knyttet til mobiliserende workshops og tenketanker i regi av VRI Østfold.
Søker skal få svar så raskt som mulig, og målsettingen er innen én måned fra mottatt søknad.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Bjørn Horten – Prosjektleder (bjorn.horten@borginnovasjon.no)
Erlend Ystrøm Haartveit – VRI Bygg (erlend.ystrom.haartveit@innovasjonnorge.no)
Thor Moen – VRI Energi (Thor.moen@ncesmart.no)
Hanne Nordli – VRI Helse (hanne.nordli@borginnovasjon.no

Speak Your Mind

*