Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Engasjert forsamling på ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var tema på ettermiddagsmøtet i regi av VRI Helse 29. april. Møtet var det tiende i rekken for nettverket og ble arrangert i samarbeid med LEAN forum Østfold.

Lillian Rosten, etatsleder i Fredrikstad kommune, var første kvinne ut og fortalte hvordan de jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i Fredrikstad. Kommunen er inne i en stor omorganisering, i tillegg skjer det stadig endringer med nye lover, nye forskrifter eller nye reformer i helsesektoren. Se presentasjonen til Lillian Rosten her. 

Vi kan ikke springe fortere, så vi må jobbe smartere, påpekte Rosten. Kommunen har jobbet mye med motivasjon og informasjon ut til de ansatte, og de har sett verdien av å ha ulik kompetanse i arbeidsgruppene. Hun understreket også hvor viktig det er at mål og strategi er forankret hos ledelsen.

ettermiddagsmøte2

Johnny Larsen fra Norske Skog tok for seg hvordan de bruker LEAN i industrien. Han fortalte at Norske Skog har 150 års erfaring med sammenhengende omstilling, ved å gå fra sagbruk i 1859 til å produsere magasinpapir i dag. Tålmodighet ble trukket fram som en viktig egenskap for å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og generere økt fortjeneste. Larsen poengterte også at det å involvere operatører, og samarbeid mellom operatør og leder er vitalt for at det skal fungere. Se presentasjonen hans her.

Sistemann ut, Anders Vege fra Kunnskapssenteret, ga flere praktiske eksempler på kvalitetsforbedring i helsesektoren til en lydhør forsamling. Han fortalte at i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre i Norge, noe som fører til at vi må endre måten vi arbeider på.

Vi må jobbe smartere. I kommuner er det gjerne en tendens til at man snakker om økonomi på et møte, og kvalitet på et annet møte, påpekte Vege.

ettermiddagsmøte3

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var et tema som engasjerte mange av de fremmøtte. Thorleif Sire fra Flowit AS var blant dem som stilte spørsmål til Vege, han lurte på hva vi kan gjøre for at de eldre skal ha det så godt som mulig under kommunal omsorg. Vege svarte med at man må våge å snakke åpent om at det faktisk finnes uønsket variasjon i eldreomsorgen. Det må være tydelig ledelse som konfronterer og tar tak i prosedyrer som ikke blir fulgt. Se presentasjonen til Anders Vege her.

Hanne Nordli og Bjørn Horten i Borg Innovasjon avsluttet dagen og takket for godt oppmøte.

Comments

  1. christina wallin says:

    ønsker nettverksarbeid rent sosialt forebyggende mot ensomhet
    jeg vil være med som leder eller deltaker
    har god bakgrunn

Speak Your Mind

*