Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bli med på kompetansekurs for EU-søknader

I 2014 kommer de første utlysningene i Horizon 2020, som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram for bedrifter og forskningsmiljø. Innovasjon og vekst i bedrifter er i fokus gjennom nye, bedre og enklere virkemidler for innovasjonsfinansiering.

I vår arrangeres det tre kurs som vil gi kompetanse i å utvikle gode EU-prosjekter og gjennomføre den praktiske søknadshåndteringen. Denne kompetansen gir bedre fortrinn og større handlingsrom til å utnytte EUs finansieringsmuligheter.

Kursdager er 24. mai, 12. juni og 10. september. De tre dagene bygger på hverandre, og du velger den eller de dagene som passer din bedrift.
Kurset arrangeres av Høgskolen i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NHO Vestfold og Osloregionens Europakontor.

Her er det mulig for Østfold-bedrifter å lære hvordan utvikle gode EU-prosjekter og skrive gode søknader. Kurset passer godt for VRI Østfold som vil ha økt internasjonalisering som et satsingsområde i neste VRI-periode 2014-2016.

Kompetansekurset er gratis og vil øke muligheten til å delta i Horizon 2020 gjennom informasjon, veiledning, casearbeid og erfaringsutveksling. Les mer om kurset og meld deg på her. 

Speak Your Mind

*