Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Studentoppgave i samarbeid med VRI Bygg

Sammen med Østfold Fylkeskommune og VRI Østfold har fire studenter fra byggingeniørlinjen ved Høgskolen i Østfold skrevet en bacheloroppgave om bestemmelse av luftlekkasje for St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Skolen er et pilotprosjekt for innovativ, energieffektiv rehabilitering og fylkeskommunen ønsker i samarbeid med byggenæringen i Østfold å bane vei for nye løsninger på feltet.

Student vristudent vri2

Studentene Marius Klausen, Jan Kjørvik, Golsang Naseri og Thomas Vindal har brukt St Olav vgs som prosjektplattform når de har studert metoder for måling, registrering, vurdering og dokumentasjon av luftlekkasjer gjennom byggets klimaskjerm. Ved hjelp av tre uavhengige målinger har de analysert hvordan man best kan bestemme byggets luftlekkasje.

Studentene beskriver prosessen som utfordrende da oppgaven hadde et stort omfang, men er godt fornøyde med faglig læringsutbytte, undersøkelsene som er gjennomført og analysene som er gjort. I løpet av våren har de hatt tett kontakt med enkelte bedrifter og de har fått god hjelp fra driftsansvarlige ved St. Olav og Tiny Mesh – som har installert målesensorer, blant annet i ventilasjonsanlegget. Termografi og Måleteknikk har bidratt med utstyr og erfaring i forhold til trykksetting av store bygg, og Østfold Fylkeskommune har bidratt med økonomiske midler.

Speak Your Mind

*