Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Presentasjon av VRI-forskning på internasjonalt seminar

Synnøve Rubach og Frode Ramstad Johansen fra Østfoldforskning deltok på det åttende internasjonale seminaret Regional Innovation policies i Donostia-San Sebastian 10. og 11. oktober 2013.

ostfoldforskning2

Rubach og Ramstad presenterte paperet ”Enhancing corporate innovation through bridge walkers”. Grunnlaget for paperet kommer fra VRI Østfold prosjektet. Flere VRI-forskere fra hele landet var å finne på konferansen, i tillegg til representanter fra Forskningsrådets VRI sekretariat.

De årlige Regional Innovation Policies seminarene fokuserer på regionene som en viktig enhet for politiske analyser, og hvordan regional utviklingspolitikk kan spille en rolle i å bygge vedvarende, bærekraftige konkurransefordeler. På seminaret fikk tilhørerne blant annet føre to spennende hovedforedrag: «Nurturing Novelty: The Evolutionary World of Regional Innovation Policy» holdt av Kevin Morgan (Professor of Governance and Development, Cardiff University ) og «Smart Specialisation strategies: the transfrontier challenge» holdt av Claire Nauwelaers (Independent Consultant, Belgium, har jobbet med dette for OECD).

Det store fokuset innen regional innovasjon er på hvem som har nøkkelen til nyskaping og hvordan man skal få det til. Er det bedrifter eller det offentlige som leder an? Eller andre grupperinger i samfunnet?

Det er også stort fokus på regionale innovasjonsstrategier og spesielt Smart specialization strategy (S3) som skal hjelpe regioner med lav eller negativ økonomisk utvikling til å endre seg. Men – teoriene og ”teknikkene” rundt regionale innovasjonsstrategier møter nå kritikk, noe blant annet Kevin Morgan påpekte, fordi de ikke inneholder økologiske/bærekraftige elementer. Det synes vi er betimelig og vi applauderer at dette nå settes på agendaen. Her kan Østfold ta en posisjon og bidra fremover – både med teoriutvikling og på det praktiske feltet.

seminar

Speak Your Mind

*