Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Vellykket nettverkssamling med fokus på Smarte Byer

NCE Smart Energy Markets har hatt en vellykket nettverkssamling med 100 engasjerte deltakere. Møteplassen Smarte Byer – løsninger for fremtiden, samlet representanter fra offentlig sektor, akademia og ikke minst en stor andel bedrifter.

– Gjennom samarbeid kan vi få til mye, sa Fredrikstads ordfører, Jon Ivar Nygård, i sitt innlegg fredag 8.november. Som deltaker i klyngen la han vekt på at Fredrikstad kommune ønsker å utvikle samarbeidet med NCE Smart.
– Vi har tro på at vi kan utnytte eksisterende infrastruktur på en bedre og smartere måte og vi vil være med å virkeliggjøre ambisjonene, sa Nygård.

Samme budskap gikk igjen blant flere av foredragsholderne. Styreleder i NCE Smart, Knut Johansen, var blant dem som fremhevet lederskap og samarbeid mellom ulike fagområder. Han fortalte at silotenkningen står for fall i Smarte Byer og at teknologi brukes på en helt annet måte enn tidligere.
– Vi har aldri vært inne i en tid hvor det er mer disruptiv innovasjon enn det er i dag, sa Johansen.

Smarte Norge
Benedicte Fasmer Waaler presenterte «Det Smarte Norge» og ga flere nasjonale eksempler på smarte byer. Hun tok i bruk andre suksessområder, brukte det som inspirasjon og stilte forsamlingen følgende spørsmål:
– Kan vi gjøre det samme med transportnæringen som vi har gjort med oljeindustrien?
– Kan vi gjøre det samme med helsevesenet som vi har gjort med bankene?
– Kan vi gjøre det samme med strømnettet som det er gjort med internett?
– Kan dette knyttes sammen på tvers av sektorer?

samling2samling

Under temaet «Smarte byer på norsk» holdt en rekke innledere presentasjoner med ulike tema. Helse, energi, solkraft, teknologi og kommuner var blant områdene som ble presentert. Flere pekte på at smarte byer må være bærekraftige og fungere i samspill med sine omgivelser.
Blant innlederne holdt Thorleif Gjellebæk, tidligere rådmann i Hvaler kommune, et engasjerende foredrag om «Smarte kommuner». Han mente at det å være en smart kommune er å finne en god balanse mellom drift og innovasjon, og at kommunene må rette et større fokus på samfunns- og næringsutvikling. Han etterlyste også mer innovasjon i tjenesteproduksjonen. På disse områdene er næringslivet avgjørende for å hjelpe kommunene å bli bedre.

Smarte forretningsmuligheter
Fredag 8. november ble brukt til workshop og gruppearbeid hvor deltakerne tok utgangspunkt i Fredrikstad som en innovasjonsarena. Det ble diskutert og presentert forretningsmuligheter med både konkrete og hårete mål.

gruppearbeid

Jon Ivar Nygård, som åpnet nettverkssamlingen på fredag, oppsummerte godt essensen av nettverkssamlingen i sitt foredrag:
– Skal vi klare å gjøre regionen vår attraktiv må vi gjøre det sammen.

Speak Your Mind

*