Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Dialogmøte med Smart City Bærum

I sin tredje VRI-periode vil VRI Østfold dreie fokuset mot Smarte Byer, med en ambisjon om å skape en Smart City Østfold. I den anledning har vi hatt et dialogmøte med Unni Larsen, daglig leder i Smart City Bærum.

Hun fortalte hvilke erfaringer de har gjort seg i Bærum og ga eksempler på suksesshistorier og fallgruver. Smart City Bærum har fokus på bygg og transport og har hovedsakelig jobbet med prosjekter relatert til dette. For tiden har de ni prosjekter gående, med bedrifter som prosjekteiere. Larsen la vekt på at det er viktig med et partnerskap mellom kommunen og næringslivet, og at det er en god politisk og administrativ forankring. Flere av medlemmene i Smart City Bærum er store bedrifter med fokus på prosjekter.

Larsen poengterte at det er viktig at det er bedriften som ser business og hva de får igjen for å være medlem. Som daglig leder er hennes jobb å koble bedriftene med hverandre på bakgrunn av felles interesser og prosjekter. Hun anbefalte å samle en Smart City i hele Østfold, fordi byene kan bli for små hver for seg. Erfaringene Larsen delte er nyttige for VRI Østfold og ga kunnskap vi tar med oss videre i arbeidet med Smarte Byer.

 

Speak Your Mind

*