Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Østfold har sammen med Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane og Rogaland fått bevilgning fra Forskningsrådet til VRI 3 Forskningsprosjekt

Vi har i dag, fredag den 13.6., fått beskjed om at Programstyret til VRI i Norges Forskningsråd har vedtatt at prosjektet vårt, RECIN, skal få bevilgning i VRI 3.

Prosjektet har tittelen: Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN). Bridging external and internal interaction to strengthen innovation and value creation.

RECIN skal bidra til VRI programmets mål ved å undersøke og genere kunnskap om hvordan det å samhandle i ulike typer nettverk (verdikjedebaserte, utviklingsnettverk, prosjektbaserte etc.) bidrar til kunnskapsgenerering, innovasjon og verdiskaping for bedrifter.  Videre er målet å undersøke og øke kunnskapen om hvordan offentlig finansierte nettverksinitiativ kan stimulere og fasilitere nettverksbasert innovasjon. Forskningen vil fokusere på tre perspektiv: (1) det globale/internasjonale perspektivet, ( (2) det regionale perspektivet and (3) bedriftsperspektivet. Ulikheter og likheter mellom disse perspektivene og relasjonen mellom dem er av spesiell interesse.

Antatt prosjektoppstart er 1.8.14.

Champagne

Speak Your Mind

*