Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Workshop i forskningsprosjektet RECIN

Mandag 8. desember var det første workshop i arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet RECIN. Arbeidspakke 1 tar for seg likheter, særegenheter og
sammenhenger mellom bedriftsnettverk.

10 forskere fra Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold møttes på Gardermoen for å gå gjennom status i arbeidet med å kartlegge de ulike bedriftsnettverkene og klyngene som prosjektet fokuserer på.

Disse bedriftsnettverkene og klyngene er:

  • Den maritime klyngen i Møre & Romsdal
  • Den maritime klyngen i Rogaland, klyngen relatert til klyngeprosjektet NCE Culinology og et nettverk for velferdsteknologi
  • Klyngen relatert til klyngeprosjektet NCE Smart Energy Markets i Østfold

Innledende undersøkelser ble presentert, diskutert og bearbeidet.

Neste workshop i prosjektet er satt til 2.mars 2015.

Speak Your Mind

*