Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bedriftsmidler til Sørensen Elektronikk

Sørensen Elektronikk har fått VRI Bedriftsmidler til prosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». 

I prosjektet skal det undersøkes under hvilke forutsetninger, til hvilken kostnad , og med hvilken teknologi man kan utvikle en plattform som ved bruk av ikke-invaderende sensorteknologi og programvare og med en høy grad av sikkerhet kan identifisere om en person sitter, ligger, står. Som en del av prosjektet skal det gjennomføres utvikling og uttesting av prototyper, både sensorteknologi og programvare.

Forskningspartner er Høgskolen i Narvik v/Asbjørn Danielsen. Andre partnere er Moss Micro As, Hvaler kommune (testarena) og Fredrikstad kommune (testarena).

Prosjektleder er Pål Sørensen, paal@selektronikk.no, Sørensen Elektronikk.

Speak Your Mind

*