Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Resultater fra Netrons gjennomførte bedriftsprosjekt

Den digitale kommunikasjonsleverandøren Netron og Akademi for Scenekunst ved HiØ har gjennomført bedriftsprosjektet «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser» i VRI 3. Blant bedriftene i næringsklyngen Arena Magica har det over lengre tid vært drøftet ulike tilnærminger til en bedre projisering av bevegelige objekter i scenografisk sammenheng.

To viktige prinsipper har ligget til grunn for drøftingene; For det første skal scenografi i teatersammenheng underbygge, utdype og forsterke historien og budskapet som formidles. Derfor må også projisert scenografi være innholdsdrevet, og ikke basert på teknisk effektmakeri. For det andre må projisert scenografi være noe mer enn levende bilder på en to-dimensjonal flate, som rent prinsipielt er det samme som publikum har kunnet oppleve på kino i mer enn 100 år. Derfor må projisert scenografi kunne interagere med aktørene – og gjøre det i sanntid.

netron

Eksperimentell scenografi – Projiserte levende bilder av kroppsdeler i bevegelse på bløtkaker som deretter spises av publikum

Intensiv workshop
Prosjektet ble gjennomført som en intensiv 2-ukers workshop med andreårsstudentene ved scenografistudiet. Studentene arbeidet under veiledning fra lærere ved akademiet, og samarbeidet gjennom hele prosessen med profesjonelle aktører innen scenekunst, teknologi og digital bildeproduksjon (Scenekunst Østfold, projektorprodusenten Barco, Netron og Omni Produksjon). Det ble også holdt foredrag og demonstrasjoner underveis, med akademikere og teknologer fra rundt om i verden via Skype.

Resultatene fra prosjektet er dokumenterte arbeidsmetoder som kombinerer projiseringsløsninger og styringssystemer i sanntid, og det er etablert et faglig konsortium mellom prosjektdeltakerne som danner et solid grunnlag for videre utviklingsprosjekter. Det er nå løpende dialog i konsortiet omkring ulike tilnærminger til videreføring av arbeidet.

Speak Your Mind

*