Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Utlysninger i Regionale Forskningsfond

Regionale forskningsfond har nå flere utlysninger ute for bedrifter som ønsker å øke sin FoU-innsats.

Oslofjordfondet

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. For bedrifter i Østfold er Oslofjordfondet (OFF) en relevant aktør. De finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder:

  • Energi og miljø
  • Velferd, helse og omsorg
  • Utdanning og opplæring
  • Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft
  • Teknologi

Cut off datoer
OFF har kontinuerlige utlysninger på kvalifiseringsprosjekter og cut off datoene er: 1. februar, 3. mai, 20. september og 15. november.

Neste utlysning på hovedprosjekt i OFF er 14. oktober.

Merk at FoU-aktører kan søke om kvalifiseringsprosjekt innen 15. april (vanligvis kan de bare være partnere).

Speak Your Mind

*