Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bærekraftige Bygg i 2014

I 2014 har innsatsområdet Bærekraftige Bygg hatt jevnt med aktivitet, og et formelt nettverk er nå i startgropen. I løpet av året har det blant annet blitt gjennomført to eksterne bedriftsbesøk med formål om etablere prosjektsamarbeid.

Jackon AS i Fredrikstad er en av bedriftene som ble besøkt og som er interessert i å starte et samarbeid. Videre er det også planlagt møte med et firma som har ønske om å søke bedriftsmidler innen effektstyring for bygg som produserer energi ved solcellepanel og vindmøller.

H¿gskolesenteret i Halden
Nettverksetablering
I Bærekraftige Bygg jobbes det med å starte et formelt nettverk. I etableringsfasen er det konkludert med at fremtidige prosjekter skal legge en livssyklusanalyse (LCA) til grunn for å være troverdig og samlende for prosjekter i nettverket.  Det er også satt opp retningslinjer for prosjektgjennomføring, møteplan og det har vært diskusjoner rundt mulige prosjekter.

I løpet av høsten 2014 har nye FoU-arenaer tilknyttet Høgskolen i Østfold blitt evaluert, herunder prosjektet Phase Change Materials in Concrete som starter primo 2015 med blant annet 4 PhD-kandidater.

Det jobbes også med en søknad til forprosjektmidler for Arena status. I dag finnes det hverken Arena eller NCE knyttet til bærekraftige bygg og arbeidet som legges ned i dette vil vise om det er grunnlag for å samle disse kreftene i Østfold.

Bærekraftige Bygg vil også fremover basere seg på bedriftsbesøk med tanke på å etablere gode prosjekter. I 2015 vil også nettverket forsøke å engasjere bredt på Høgskolen i Østfold ved å involvere alle programmer på ingeniør og realfagslinjen.

Prosjektleder på delprosjektet er Inge Richard Eeg ved Høgskolen i Østfold.

Speak Your Mind

*