Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Kreative Næringer i 2014

I løpet av 2014 har innsatsområdet Kreative Næringer har arbeidet med totalt 8 prosjekter som har involvert over 30 bedrifter. Delprosjektleder Kjetil Haugbro har brukt mye tid på kompetansemegling overfor bedrifter som har lite eller ingen erfaring med forskningsbasert innovasjon.

Gjennom dette arbeidet har det blitt opprettet kontakter, gjennomført drøftingsmøter, opprettholdt dialog og utviklet samarbeidsrelasjoner mellom næringsliv og FoU-aktører. Bedriftene har fått bistand til prosjektutvikling og søknadsutforming.

Støtte til 3 prosjekter
Blant prosjektene som er innvilget støtte er «Aleksanders Ark 2.0. Fra scene- til flerplattformsproduksjon» og «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser» av henholdsvis OMNI produksjon og Netron. Det er også innvilget et prosjekt omkring samarbeidsbasert publikumsutvikling hos scenekunst og underholdningsprodusenter, ved hjelp av strategisk innsamling og analyse av kundedata. Dette er et treårig prosjekt med en bevilling på totalt 4 mill. NOK. Hovedprosjektet er et gjennombrudd i arbeidet med forskningsbasert innovasjon hos Kreative Næringer i Østfold.

Speak Your Mind

*