Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Smarte Energiløsninger i 2014

Kompetansemegling og bedriftsprosjekter har vært et viktig fokus i innsatsområdet Smarte Energiløsninger i 2014.

I løpet av året har det blitt jobbet systematisk med å oppsøke bedrifter med lite FoU-erfaring for å jobbe med kompetanse og ideer som kan utvikles til FoU-prosjekter. Videre har det blitt jobbet med å tiltrekke seg nye partnere og bedrifter med FoU-erfaring for å skape konsortier aktuelle for finansiering gjennom nasjonale programmer i Norges Forskningsråd eller EU-programmer som Horizon 2020.

I løpet av høsten har det også blitt gjennomført kompetansemegling på klyngesamlinger i regi av NCE Smart Energy Markets. Målet er at ideene som blir til på disse samlingene blir utviklet videre til FoU-prosjekter koblet med rett FoU-kompetanse.

Innvilget støtte
Flere søknader til bedriftsprosjekter er sendt inn. WeeSee AS og Sørensen Elektronikk AS er blant bedriftene som har fått godkjent sine søknader og har startet prosjektarbeidet.

Speak Your Mind

*