Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektmøte om geopolymerbetong

Fredag 27. mars var det oppstartsmøte for å starte et prosjekt rundt geopolymerbetong i innsatsområdet Bærekraftige Bygg.

Målet med prosjektet er å redusere Co2-utslipp relatert til betongproduksjon. På verdensbasis er sement det mest brukte byggematerialet, og 90% av alt Co2-utslipp er fra sementindustrien. Geopolymerbetong vil blant annet gi betongen bedre sluttfasthet, tidligere fasthet, bedre strekkfasthet og bestandighet. Det er Australia som har kommet lengst på dette arbeidet, men denne typen betong er også i kommersiell produksjon i Asia, USA og Canada. I Europa er det en begynnende interesse for dette.

f

Samarbeid i Østfold

Representanter fra byggenæringen – spesielt innenfor betongindustrien, Høgskolen i Østfold, og ØFAS (Østfold forskningsadministrative senter) deltok på møtet.

– Vi har håndplukket de representantene som sitter her i dag fordi vi tror at de sammen kan få til noe innenfor geopolymerbetong. Det er sånn vi ønsker å jobbe med dette nettverket og det er på denne måten vi tror vi kan få til noe, sier Kjetil Gulbrandsen, nettverksleder og kompetansemegler i VRI Østfold.

– Målet med prosjektet er ikke å finne opp geopolymerbetong, men heller å prøve å få til noe i Norge og i Østfold på dette, fortsetter han. Ved høgskolen i Østfold har det allerede blitt gjennomført to bachelorprosjekter relatert til temaet og det planlegges ytterligere en våren 2015.

Veien videre

Møtet viste at det er interesse for å ta arbeidet videre. De ulike aktørene kan bidra inn på forskjellige måter, og Høgskolen i Østfold tar det første skrittet ved å sette opp en handlingsplan for videre samarbeid. I første omgang er målet å få opp en «State of the Art»-analyse i løpet av kort tid, for å se nærmere på hva som er gjort tidligere og hva som mangler på feltet.

Inge Richard Eeg er prosjektleder for delprosjektet Bærekraftige Bygg.

g

 

Speak Your Mind

*