Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Forprosjektmidler til «Den digitale reisen»

Selskapet Blue Point AS står bak forprosjektet hvor målet er større kundetilfredshet og økt lønnsomhet gjennom tilrettelagt kommunikasjon via kundens mobile enhet.

Kjernen i reiselivsnæringen er å formidle og tilgjengeliggjøre de gode historier til gjestene. Turisten behøver tilgang til informasjon og opplevelser, mens reiselivsnæringen på sin side behøver kundedata for å kunne skreddersy relevante opplevelsespakker.

«Den digitale reisen» skal avdekke kunnskap om hvordan reiselivsnæringen bedre kan formidle opplevelser og informasjon, samt analysere kundenes atferd, valg og preferanser ved hjelp av gjestenes egne mobile enheter.

 

Header Square

Vil gjøre det enklere å dele underveis

Blue Point utvikler løsninger for styrt distribusjon av digitalt innhold, og vil i dette forprosjektet samarbeide med destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad og Hvaler og Agderforskning. I prosjektet tas det utgangspunkt i to styrende trender i reiselivsnæringen:

  1. Reiselivet er inne i en digital revolusjon hvor gjestene bruker internett og mobile enheter til å betale og administrere hele sin reise. Gjesten har med seg en mobil enhet under hele reisen som har all nødvendig dokumentasjon.
  2. Reiselivet representerer en deleøkonomi- og kultur. Gjestene er hverandres rådgivere gjennom anbefalinger og rangeringer på steder som TripAdvisor.com, Booking.com og sosiale medier. Denne informasjonen spiller en stadig viktigere rolle for gjestenes kjøpsbeslutninger.

Både før og etter en reise er gjesten svært digital. Under selve opplevelsen utnyttes imidlertid ikke de teknologiske mulighetene i samme grad, blant annet på grunn av kostnader for dataroaming. Det ligger et stort utviklingspotensial i sørge for totalopplevelser, og ikke pluss- og minus opplevelser.

Målet i prosjektet er å øke kundens tilfredshet, næringens lønnsomhet, og ikke minst dekke behovet for verifisert kunnskap om gjestenes atferd på destinasjon. For å gjennomføre prosjektet skal det innhentes erfaringer og kunnskap på feltet, det skal holdes en dialogkonferanse med bransjeaktører i Gamlebyen i Fredrikstad og det skal gjennomføres intervjuer og workshops med utvalgte næringsaktører.

Dette skal analyseres i forhold til næringsaktørenes syn på et kulturelt unikt opplevelsesprodukt for arenaen Gamlebyen Fredrikstad. Analysen leveres i en presentasjon til aktørene.

 

Kontaktperson:

Inge Michael Bilet
E-post: inge@bluepointwifi.com

BluePoint_logo

Speak Your Mind

*