Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI-midler til prosjektet «Styrbart batteri»

Selskapet Rådgivende Ingeniør Per Dypvik har mottatt forprosjektmidler til prosjektet «Styrbart batteri».

Målet med prosjektet er å ta fram en prototype på et styrbart batteri som kan benyttes i demonstrasjonsprosjekter for spenningskvalitet rettet mot nettselskaper, og for energieffektivisering rettet mot offentlige og private bygg.

Energilagring er en kritisk bestanddel i en fremtidig «Smartgrid» som muliggjør en effektiv produksjon, distribusjon og konsumpsjon av energi. Dette gjelder løsninger privat, lokalt, og regionalt.

I den sammenheng er det interessant å etablere demonstrasjonsprosjekter der man kan teste ut effekten av bruk av energilagring på denne type problemstillinger. For nettselskaper er det for eksempel interessant å vurdere hvilken effekt energilagring kan ha på blant annet spenningskvalitet og investeringsnivå i distribusjonsnettet. Byggeiere, industriaktører og det offentlige ønsker å vurdere hvilken nytte energilagring kan gi.

I et demonstrasjonsprosjekt kreves det at man setter sammen kjent teknologi på en ny og original måte. Prosjektet «Styrbart batteri» har som mål å løse denne utfordringen.

FoU-partner i prosjektet er Høgskolen i Narvik.
Det er også etablert samarbeid med flere andre parter i Østfold og Akershus.

Kontaktperson:

Per Dypvik
per@lokalaksess.no

Speak Your Mind

*