Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Samling i VRI-Østfold

I morgen samles samarbeidspartnere i VRI Østfold til nettverksmøte i nettverket Bærekraftig Bygg på Galleri Smia på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Samlingen kommer til å fokusere på status for Bærekraftig Bygg-nettverket og mulighetene for offentlig støtte til grønn næringsutvikling og FoU i Østfold. Programmet inkluderer både innlegg fra ulike samarbeidspartnere og diskusjon rundt sentrale temaer. Samlingen vil også by på «green dating», der bedrifter kan diskutere konkrete «grønne ideer» med representanter for tilgjengelige FoU-midler.

Sjekk nettsiden senere på uka for en update på samlingens resultater.

Vi ser frem til en grønn, givende samling!

Speak Your Mind

*