Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Inspirerende og informativ samling i VRI-Østfold

Hva er status for bærekraftig bygg i Østfold? Handler bærekraftig bygg om annet enn hus av tre? Hvordan kan man få inn helhetlige vurderinger av miljø, økonomi og sosial bærekraft i byggeprosjekter? Hvordan kan Fylkeskommunen og VRI-prosjektet støtte opp om bedrifter som ønsker å jobbe med bærekraftig bygg? Disse temaene ble diskutert på nettverksmøtet i VRI-Østfold Bærekraftige Bygg på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad i går.

Til samlingen kom rundt 30 representanter fra FoU-miljø, bedrifter og Fylkeskommunen i Østfold for å dele kunnskap og diskutere mulighetene for å utnytte de tilgjengelige ressursene enda bedre. Utover presentasjoner fra prosjektledelsen i VRI-Østfold og Fylkeskommunen bød samlingen også på inspirerende innlegg fra Bygg21, Norske Helsehus og Nordic Group Development. Sentrale temaer inkluderte:

  • Kreative og økonomiske løsninger innen bærekraftige byggeprosjekter
  • Erfaringsdeling på tvers av aktører og prosjekter samt internt i bedrifter
  • Nettverk og klynger som arena for innovasjon og bærekraft
  • Forbedringsmuligheter i samarbeidet mellom bedrifter og det offentlige
  • Helhetstenking i forhold til de sosiale og økonomiske gevinstene ved miljøvennlige bygg
  • Utbredelse av kjennskapet til VRI rundt i fylket

Takk til alle som deltok i samlingen. Vi ser frem til å videreutvikle ideene og følge og delta i enda flere bærekraftige byggeprosjekter rundt om i Østfold!

Speak Your Mind

*