Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Tiny Mesh og Norsk Helsehus er blitt sentrale aktører i et europeisk Smart City forskingsprosjekt på Veum i Fredrikstad

Tiny Mesh er blitt partner i det europeiske forskningsprosjektet VICINITY, som skal finne teknologiske løsninger som gjør at myndigheter og brukergrupper kan dele informasjon om alt fra bygg til hjemmebaserte helsetjenester på en forståelig og forsvarlig måte.

Prosjektet er på 7.5 mill Euro med 15 partnere og deltagere fra 11 land. En av de største demo-sitene i prosjektet vil bli på den nye bydelen som nå skal utvikles av Norsk Helsehus på Veum i Fredrikstad. Veum vil dermed gjennom VICINITY bli tilført ressurser for flere millioner Euro. Prosjektet vil posisjonere Norsk Helsehus, Tiny Mesh og datterselskapet Appliet IoT, som leverer smarte løsninger for måling og optimalisering av inneklima, bruksbelastning og energiforbruk i bygg, inn i det europeiske markedet for Smart City og Internet of Things (IoT).

Tiny Mesh har hovedansvaret for alle syv europeiske demo-sitene, hvor Veum blir en av de mest omfattende i størrelse og i teknisk kompleksitet. Et slikt prosjekt setter Østfold på det internasjonale Smart City-kartet og vil bli en motor for ny kunnskap og innovasjon i det norske miljøet for Smart City.

Prosjektet bygger blant annet på to VRI BEDRIFTs-prosjekt som ble avsluttet i 2014, det ene gjennomført av Tiny Mesh og det andre av Norske Helsehus.

Speak Your Mind

*