Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Ny ikke-invaderende teknologi til bruk i helsesektoren ble til gjennom VRI

Mange eldre og syke ønsker å bli i hjemmet under sykdomsforløp og den etterfølgende gjenopptrening. Dette har både menneskelige og økonomiske fordeler, men også sikkerhetsmessige utfordringer. Hvordan sikres det at pasienten har tilgang på den nødvendige hjelpen uten at privatlivet til pasienten samtidig begrenses?

Gjennom økonomisk støtte fra VRI Østfold har Mossebedriften Sørensen Elektronikk AS utviklet et sensorkonsept som bruker IR sensor-teknologi og ultralyd til å detektere om en person sitter, ligger eller står. Dette kan resulterer i en ny ikke-invaderende teknologi som bl.a. kan brukes i helse- og velferdssektoren for å øke sikkerheten til hjemmeboende pasienter.

I samarbeid med Høgskolen i Narvik, Helsehuset i Fredrikstad og Sensio AS ble ulike typer av teknologi utforsket og en programvare prototype ble utviklet og testet. Prosjektet resulterte også i en kost-nytte analyse og en vurdering av fordeler og ulemper i et teknologisk, sunnhetsmessig og etisk perspektiv.

«Støtten fra VRI Østfold har vært helt essensiell i forhold til å kunne utvikle en første versjon av en løsning som et grunnlag for en videre utvikling av et eller flere produkter»
Pål Sørensen, Managing Director i Sørensen Elektronikk

Neste steg er å teste ut et system i samarbeid med en leverandør og flere kunder. Prosjektet har videre ført til etableringen av selskapet Smarter Things AS, som utvikler og selger sensorplattformer for deteksjon av menneskelige hendelser, aktiviteter og avvik.

Resultatene fra prosjektet ble presentert til programstyremøtet i VRI Østfold 4 mars.

Speak Your Mind

*