Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI forskningsprosjekt: B2B samarbeid kan bidra til personlig, målrettet markedsføring i Gamlebyen

Det anslås at Fredrikstad Festning i Gamlebyen tiltrekker rundt en halv million turister i året. Dette betyr at det finnes et økonomisk potensiale for bedriftene i Gamlebyen spesielt og i Fredrikstad generelt. Digitaliseringsfirmaet Bluepoint AS så et potensial for økt økonomisk utbytte for bedriftene og forbedrede kulturopplevelser for turistene gjennom et digitalt samarbeidsprosjekt. Ved å få økonomisk støtte fra VRI fikk Bluepoint mulighet for å undersøke denne idèen nærmere i et forskningsprosjekt.

Bluepoint sin idè er å utvikle en digital plattform som tilbyr gratis WIFI og brukerrettet turistinformasjon på bakgrunn av informasjon om gjestene (eks. kjønn, alder, nasjonalitet og interesser). Bedriftene får på sin side informasjon om gjestene som er geografisk tilstede, slik at disse kan tilby tilpassede produkter og tjenester samt samarbeide med andre bedrifter om «helhetlige kulturopplevelser» der dette er relevant.

I samarbeid med Agderforskning undersøkte Bluepoint hvilke svakheter og styrker som finnes i et digitalt samarbeid mellom aktørene i Gamlebyen og om gjestene vil oppleve større tilfredshet gjennom å få turistinformasjon personliggjort og målrettet. Prosjektet resulterte også i en oversikt over hvordan en fremtidig digital plattform kan organiseres for å fungere som markedsføringsredskap for de ulike kulturopplevelsene og for å kunne fungere som et samarbeidsredskap mellom bedriftene.

Speak Your Mind

*