Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Nettverkssamling 16. september i Nettverk for Bærekraftige Bygg

Tema: Bestillere skjerper krav til miljø og digital samhandling i byggeprosjekter

  • hvilke rammebetingelser vil gjelde for framtidens byggeprosjekt?
  • er byggenæringen i Østfold klare til å levere?
  • hva trengs av ny kunnskap?

Dato: 16. sept. kl 09-13 – inkl. lunsj. Med muligheter for samtaler kl 13-14.

Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.

Målgrupper:

  • Offentlig og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, systemleverandører til bygg, byggevareprodusenter.
  • Deltakere i VRI-prosjektet Bærekraftige Bygg og BIM Verdinettverk.

 Program og påmelding finner du her:  http://bimcenter.no/events/20160916/

Speak Your Mind

*