Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI-midler til prosjektet «Styrbart batteri»

Selskapet Rådgivende Ingeniør Per Dypvik har mottatt forprosjektmidler til prosjektet «Styrbart batteri».

Målet med prosjektet er å ta fram en prototype på et styrbart batteri som kan benyttes i demonstrasjonsprosjekter for spenningskvalitet rettet mot nettselskaper, og for energieffektivisering rettet mot offentlige og private bygg.

Energilagring er en kritisk bestanddel i en fremtidig «Smartgrid» som muliggjør en effektiv produksjon, distribusjon og konsumpsjon av energi. Dette gjelder løsninger privat, lokalt, og regionalt.

I den sammenheng er det interessant å etablere demonstrasjonsprosjekter der man kan teste ut effekten av bruk av energilagring på denne type problemstillinger. For nettselskaper er det for eksempel interessant å vurdere hvilken effekt energilagring kan ha på blant annet spenningskvalitet og investeringsnivå i distribusjonsnettet. Byggeiere, industriaktører og det offentlige ønsker å vurdere hvilken nytte energilagring kan gi.

I et demonstrasjonsprosjekt kreves det at man setter sammen kjent teknologi på en ny og original måte. Prosjektet «Styrbart batteri» har som mål å løse denne utfordringen.

FoU-partner i prosjektet er Høgskolen i Narvik.
Det er også etablert samarbeid med flere andre parter i Østfold og Akershus.

Kontaktperson:

Per Dypvik
per@lokalaksess.no

Forprosjektmidler til «Den digitale reisen»

Selskapet Blue Point AS står bak forprosjektet hvor målet er større kundetilfredshet og økt lønnsomhet gjennom tilrettelagt kommunikasjon via kundens mobile enhet.

Kjernen i reiselivsnæringen er å formidle og tilgjengeliggjøre de gode historier til gjestene. Turisten behøver tilgang til informasjon og opplevelser, mens reiselivsnæringen på sin side behøver kundedata for å kunne skreddersy relevante opplevelsespakker.

«Den digitale reisen» skal avdekke kunnskap om hvordan reiselivsnæringen bedre kan formidle opplevelser og informasjon, samt analysere kundenes atferd, valg og preferanser ved hjelp av gjestenes egne mobile enheter.

 

Header Square

Vil gjøre det enklere å dele underveis

Blue Point utvikler løsninger for styrt distribusjon av digitalt innhold, og vil i dette forprosjektet samarbeide med destinasjonsselskapet Visit Fredrikstad og Hvaler og Agderforskning. I prosjektet tas det utgangspunkt i to styrende trender i reiselivsnæringen:

  1. Reiselivet er inne i en digital revolusjon hvor gjestene bruker internett og mobile enheter til å betale og administrere hele sin reise. Gjesten har med seg en mobil enhet under hele reisen som har all nødvendig dokumentasjon.
  2. Reiselivet representerer en deleøkonomi- og kultur. Gjestene er hverandres rådgivere gjennom anbefalinger og rangeringer på steder som TripAdvisor.com, Booking.com og sosiale medier. Denne informasjonen spiller en stadig viktigere rolle for gjestenes kjøpsbeslutninger.

Både før og etter en reise er gjesten svært digital. Under selve opplevelsen utnyttes imidlertid ikke de teknologiske mulighetene i samme grad, blant annet på grunn av kostnader for dataroaming. Det ligger et stort utviklingspotensial i sørge for totalopplevelser, og ikke pluss- og minus opplevelser.

Målet i prosjektet er å øke kundens tilfredshet, næringens lønnsomhet, og ikke minst dekke behovet for verifisert kunnskap om gjestenes atferd på destinasjon. For å gjennomføre prosjektet skal det innhentes erfaringer og kunnskap på feltet, det skal holdes en dialogkonferanse med bransjeaktører i Gamlebyen i Fredrikstad og det skal gjennomføres intervjuer og workshops med utvalgte næringsaktører.

Dette skal analyseres i forhold til næringsaktørenes syn på et kulturelt unikt opplevelsesprodukt for arenaen Gamlebyen Fredrikstad. Analysen leveres i en presentasjon til aktørene.

 

Kontaktperson:

Inge Michael Bilet
E-post: inge@bluepointwifi.com

BluePoint_logo

Hvor kan jeg søke om finansiering for FoU?

Bedrifter i alle størrelser og bransjer har nytte av å drive med FoU i egen virksomhet. Det finnes en rekke finansieringsmuligheter, men det er ikke alle det er like enkelt å finne frem til. Hvordan finner man frem i jungelen av aktører og søknadsfrister?

DSC0313612

Ta en kikk på denne guiden laget av VRI Østfold. Kanskje du finner en måte å finansiere din idé eller ditt prosjekt?

Vil du lære mer om Big Data?

Høgskolen i Østfold og NCE Smart Energy Markets arrangerer et 4-dagers kurs i Big Data Analytics 20. 23. april. Det er fortsatt ledige plasser og hvis det er flere fra samme organisasjon får man to plasser for prisen av en!

Big-Data

Det er få ting som utvikler seg så raskt som digitaliseringen av samfunnet. I følge IBM er 90% av dataene som er tilgjengelige i verden i dag er skapt i løpet av de to siste årene. Enorme mengder med data gir store muligheter, og kunnskap på dette området blir stadig viktigere.

Skal man opprettholde og øke konkurransekraften fremover er innsikt og analyse av store mengder data ansett som en avgjørende faktor både i byggbransjen, energibransjen og i kreative næringer.

Kurset er tilpasset ledere i næringsliv og offentlig sektor og tar for seg grunnleggende kunnskap om Big Data (sentrale begreper, forståelse og verktøy), utvikling (siste fremskritt og fremtidige trender), og praktisk anvendelse (knytte teori og praktisk erfaring til Smart Grid og Smart City).

Les mer og meld deg på her! 

Dato: 20. – 23. april
Sted: Remmen Kunnskapspark i Halden
Pris: 13 000. Personer fra samme organisasjon får to for prisen av en!

 

Prosjektgruppemøte i Halden

Tirsdag 24. mars møttes prosjektgruppa i VRI 3 i simulatorsenteret i Remmen Kunnskapspark.

SONY DSC På bildet ser du Synnøve Rubach, Thor Moen og Inge R. Eeg. 

Her presenterte daglig leder av senteret, David Alexandersen, Smart Simulation. Simulatorsenteret er et senter for visualisering, simulering og kreative presentasjoner.

Flere spennende prosjektideer

Det er høyt aktivitetsnivå i VRI 3 Østfold for tiden. Prosjektutviklingsverkstedet som ble arrangert i mars løftet opp spennende prosjektideer og har allerede resultert i flere mulige prosjekter og tverrfaglig samarbeid.
SONY DSCTore Hansen (Østfold Fylkeskommune, Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Thor Moen (NCE Smart Energy Markets), og Inge R. Eeg (Høgskolen i Østfold). 

Prosjektutviklingsverksted i VRI Østfold

Nærmere 30 personer møtte opp til workshop om bærekraftige produkter og tjenester i regi av VRI Østfold, fredag 6. mars.

De tre innsatsområdene Bærekraftige Bygg, Kreative Næringer og Smarte Energiløsninger var godt representert med engasjerte og kreative aktører. Fellesbetegnelsen er at alle aktørene ønsker å komme i gang med, eller videreutvikle FoU-prosjekter i egen organisasjon.

Håper på mange bedriftsprosjekter

Workshopen hadde til hensikt å inspirere til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Studenter fra Innovasjon og prosjektledelseslinjen ved Høgskolen i Østfold loset deltagerne gjennom dagen og fasiliterte gruppearbeidet. Målet er at gruppearbeidet med prosjektutvikling skal føre til konkret forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte.

– Vi håper det er mange som har blitt inspirert til å levere inn søknader til VRI bedriftsprosjekter, SkatteFunn, Oslofjordfondet eller til programmene i Forskningsrådet, sier Synnøve Rubach, prosjektleder for VRI 3 Østfold.vri4

Inspirerende foredrag

Innledningsvis fikk deltagerne høre på korte foredrag som inspirasjon i forhold til prosjektutvikling og hvor og hvordan man kan søke støtte, både finansielt og til utviklingsprosessen fra ide til prosjektsøknad. Flere av eksempelprosjektene krysser «grensene» mellom bærekraftige bygg, smarte energiløsninger og kreative næringer.

Bjørn Gitle Hauge, HiØ, fortalte at det finnes en haug med støtteordninger, stiftelser, og programmer som støtter forskning. Det er bare å finne programmet som passer din bedrift og ambisjonsnivå.

Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune, Oslofjordfondet og VRI Østfold, informerte om «de gode hjelperne» i VRI, også kalt kompetansemeglere, som skal mobilisere bedrifter til FoU, finne støtteordninger som passer bedriften, og som kan hjelpe til i prosessen med å skrive gode prosjektbeskrivelser. Søknadene må imidlertid bedriftene selv skrive. Det er mulig å søke på kvalifiseringsprosjekter i Oslofjordfondet og bedriftsprosjekter i VRI. Det siste er ment for «nybegynnere» innen FoU. Bedriftsprosjekter skal gjøre bedriftene klare for å søke om hovedprosjekter i eksempelvis Oslofjordfondet eller Forskningsrådet.

Vidar Pedersen fra Snø Designstudio fortalte om FoU-prosjektet knyttet til energiskulpturen på Hvaler, som skal bli et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett.

Andreas Brekke, Østfoldforskning, fortalte om erfaringene fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt knyttet til energioptimalisering i bygg. Dette er et prosjekt som Østfoldforskning har hatt i samarbeid med Fredriksborg Eiendom, hvor man blant annet gjennomførte følgeforskning på prosjektering av Wilberg Atrium.

Sist ut i de innledende foredragene var Thor Moen, NCE Smart Energy Markets, som på vegne av Sørensen Elektronikk fortalte om VRI bedriftsprosjektet «Sensorplattform som grunnlag for menneskelig aktivitetsgjenkjenning». Sensorsystemet er tiltenkt bruksområder innen bygg, by og helse/velferd.

Utmerket studentinnsats

Studentenes innsats med å lose deltagerne gjennom resten av dagen var utmerket. Studentene uttrykte selv etterpå at det hadde vært en kjempespennende, lærerik og nyttig dag. De oppfordret VRI til å ta kontakt og at de gledet seg til neste gang de kunne få bli med på noe slikt. Slik sett ble det gjennomførte seminaret også et godt «bevis» på at mobilisering av studenter i VRI-arbeid er gjensidig nyttig både for VRI og studentene.

vri3

Se presentasjoner fra dagen

Finansiere bærekraftige prosjekter – Gabriela Grolms, Østfold Fylkeskommune
Sørensen Elektronikk – presentert av Thor Moen, NCE Smart Energy Markets
Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase – Andreas Brekke, Østfoldforskning

Prosjektmøte om geopolymerbetong

Fredag 27. mars var det oppstartsmøte for å starte et prosjekt rundt geopolymerbetong i innsatsområdet Bærekraftige Bygg.

Målet med prosjektet er å redusere Co2-utslipp relatert til betongproduksjon. På verdensbasis er sement det mest brukte byggematerialet, og 90% av alt Co2-utslipp er fra sementindustrien. Geopolymerbetong vil blant annet gi betongen bedre sluttfasthet, tidligere fasthet, bedre strekkfasthet og bestandighet. Det er Australia som har kommet lengst på dette arbeidet, men denne typen betong er også i kommersiell produksjon i Asia, USA og Canada. I Europa er det en begynnende interesse for dette.

f

Samarbeid i Østfold

Representanter fra byggenæringen – spesielt innenfor betongindustrien, Høgskolen i Østfold, og ØFAS (Østfold forskningsadministrative senter) deltok på møtet.

– Vi har håndplukket de representantene som sitter her i dag fordi vi tror at de sammen kan få til noe innenfor geopolymerbetong. Det er sånn vi ønsker å jobbe med dette nettverket og det er på denne måten vi tror vi kan få til noe, sier Kjetil Gulbrandsen, nettverksleder og kompetansemegler i VRI Østfold.

– Målet med prosjektet er ikke å finne opp geopolymerbetong, men heller å prøve å få til noe i Norge og i Østfold på dette, fortsetter han. Ved høgskolen i Østfold har det allerede blitt gjennomført to bachelorprosjekter relatert til temaet og det planlegges ytterligere en våren 2015.

Veien videre

Møtet viste at det er interesse for å ta arbeidet videre. De ulike aktørene kan bidra inn på forskjellige måter, og Høgskolen i Østfold tar det første skrittet ved å sette opp en handlingsplan for videre samarbeid. I første omgang er målet å få opp en «State of the Art»-analyse i løpet av kort tid, for å se nærmere på hva som er gjort tidligere og hva som mangler på feltet.

Inge Richard Eeg er prosjektleder for delprosjektet Bærekraftige Bygg.

g

 

Det skal lønne seg å velge bærekraftig

VRI Østfold ønsker velkommen til prosjektutviklingsverkstedet «Fra visjonen om bærekraft til konkrete bedriftsprosjekter» på Høgskolen i Østfold 6. mars.

Skjermbilde4Workshopen har fokus på utvikling av nye eller forbedrede bærekraftige produkter og tjenester i skjæringen mellom de tre innsatsområdene Kreative Næringer, Smarte Energiløsninger, og Bærekraftige Bygg. Vi ønsker å skape engasjement og konkret prosjektutvikling rundt temaet som igjen skal føre til forretningsutvikling og verdiskaping for de involverte innenfor områdets tema. Deltakerne vil bli hjulpet fram mot skisser til forprosjekter (VRI bedriftsprosjekter) og eventuelt oppslag til SkatteFunn-prosjekter, Oslofjordfond-prosjekter o.l. VRI Østfold støtter et antall bedriftsprosjekter à kr. 150.000. Det vil være en forenklet og hurtig søkeprosess for å få utløst disse forprosjektmidlene.

Workshopen blir fasilitert av studenter fra Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

Arrangementet er gratis. Det vil bli servert lunsj.
Påmelding er påkrevd, og skjer via denne linken: http://bit.ly/1BpiDCp
Påmeldingsfrist er fredag 27. februar. SE INVITASJON HER

Vi ser frem til å møte deg!

Smarte Energiløsninger i 2014

Kompetansemegling og bedriftsprosjekter har vært et viktig fokus i innsatsområdet Smarte Energiløsninger i 2014.

I løpet av året har det blitt jobbet systematisk med å oppsøke bedrifter med lite FoU-erfaring for å jobbe med kompetanse og ideer som kan utvikles til FoU-prosjekter. Videre har det blitt jobbet med å tiltrekke seg nye partnere og bedrifter med FoU-erfaring for å skape konsortier aktuelle for finansiering gjennom nasjonale programmer i Norges Forskningsråd eller EU-programmer som Horizon 2020.

I løpet av høsten har det også blitt gjennomført kompetansemegling på klyngesamlinger i regi av NCE Smart Energy Markets. Målet er at ideene som blir til på disse samlingene blir utviklet videre til FoU-prosjekter koblet med rett FoU-kompetanse.

Innvilget støtte
Flere søknader til bedriftsprosjekter er sendt inn. WeeSee AS og Sørensen Elektronikk AS er blant bedriftene som har fått godkjent sine søknader og har startet prosjektarbeidet.

Kreative Næringer i 2014

I løpet av 2014 har innsatsområdet Kreative Næringer har arbeidet med totalt 8 prosjekter som har involvert over 30 bedrifter. Delprosjektleder Kjetil Haugbro har brukt mye tid på kompetansemegling overfor bedrifter som har lite eller ingen erfaring med forskningsbasert innovasjon.

Gjennom dette arbeidet har det blitt opprettet kontakter, gjennomført drøftingsmøter, opprettholdt dialog og utviklet samarbeidsrelasjoner mellom næringsliv og FoU-aktører. Bedriftene har fått bistand til prosjektutvikling og søknadsutforming.

Støtte til 3 prosjekter
Blant prosjektene som er innvilget støtte er «Aleksanders Ark 2.0. Fra scene- til flerplattformsproduksjon» og «Digital scenografi som verktøy for interaktive opplevelser» av henholdsvis OMNI produksjon og Netron. Det er også innvilget et prosjekt omkring samarbeidsbasert publikumsutvikling hos scenekunst og underholdningsprodusenter, ved hjelp av strategisk innsamling og analyse av kundedata. Dette er et treårig prosjekt med en bevilling på totalt 4 mill. NOK. Hovedprosjektet er et gjennombrudd i arbeidet med forskningsbasert innovasjon hos Kreative Næringer i Østfold.