Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Sommerhilsen fra VRI Østfold

Nå står sommeren for døren og VRI Østfold ønsker alle en fin ferietid.

Vi minner om at det er mulig å sende inn VRI Bedrift søknader over sommeren. Skissefrist er 7 september og cut-off dato er 26 september. Vi oppfordrer dessuten til å ta kontakt med en av våre kompetansemeglere hvis du sitter inne med en prosjektide og ønsker innspill til videreutvikling.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Ny styring av batterier for smartgrid-løsninger utviklet gjennom VRI forskningsprosjekt

Innen smartgrid-området jobber man med energiløsninger for å optimere bruk og styring av energi for å redusere miljøkostnadene og øke brukerstyringen. Batterier har hittil ikke vært i fokus innen teknologi knyttet til smartgrid. Ingeniørbedriften Per Dypvik AS så derfor en mulighet for å utvikle et forskningsprosjekt som både kunne skape innovative teknologiske løsninger og bidra til nye forretningsmuligheter for bedriften.

I samarbeid med Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø har Per Dybvik utviklet en prototype på et system som medfører at ladning og utladning av batterier enkelt kan styres av et samlet system. Prototypen er i sin nåværende form interessant som en UPS (uninterruptable power supply) innen telekom-markedet, der den kan gi 4 timer nødstrøm til en stor del av dagens mobile basestasjoner.

Den nye teknologien er blitt demonstrert for Telenor i samarbeid med Loyds Industri og det skal jobbes videre med dette. Per Dypvik jobber nå med etablering av et nytt selskap som skal ivareta en satsning på batterimoduler med energistyringssystemer.

VRI forskningsprosjekt: B2B samarbeid kan bidra til personlig, målrettet markedsføring i Gamlebyen

Det anslås at Fredrikstad Festning i Gamlebyen tiltrekker rundt en halv million turister i året. Dette betyr at det finnes et økonomisk potensiale for bedriftene i Gamlebyen spesielt og i Fredrikstad generelt. Digitaliseringsfirmaet Bluepoint AS så et potensial for økt økonomisk utbytte for bedriftene og forbedrede kulturopplevelser for turistene gjennom et digitalt samarbeidsprosjekt. Ved å få økonomisk støtte fra VRI fikk Bluepoint mulighet for å undersøke denne idèen nærmere i et forskningsprosjekt.

Bluepoint sin idè er å utvikle en digital plattform som tilbyr gratis WIFI og brukerrettet turistinformasjon på bakgrunn av informasjon om gjestene (eks. kjønn, alder, nasjonalitet og interesser). Bedriftene får på sin side informasjon om gjestene som er geografisk tilstede, slik at disse kan tilby tilpassede produkter og tjenester samt samarbeide med andre bedrifter om «helhetlige kulturopplevelser» der dette er relevant.

I samarbeid med Agderforskning undersøkte Bluepoint hvilke svakheter og styrker som finnes i et digitalt samarbeid mellom aktørene i Gamlebyen og om gjestene vil oppleve større tilfredshet gjennom å få turistinformasjon personliggjort og målrettet. Prosjektet resulterte også i en oversikt over hvordan en fremtidig digital plattform kan organiseres for å fungere som markedsføringsredskap for de ulike kulturopplevelsene og for å kunne fungere som et samarbeidsredskap mellom bedriftene.

Ny ikke-invaderende teknologi til bruk i helsesektoren ble til gjennom VRI

Mange eldre og syke ønsker å bli i hjemmet under sykdomsforløp og den etterfølgende gjenopptrening. Dette har både menneskelige og økonomiske fordeler, men også sikkerhetsmessige utfordringer. Hvordan sikres det at pasienten har tilgang på den nødvendige hjelpen uten at privatlivet til pasienten samtidig begrenses?

Gjennom økonomisk støtte fra VRI Østfold har Mossebedriften Sørensen Elektronikk AS utviklet et sensorkonsept som bruker IR sensor-teknologi og ultralyd til å detektere om en person sitter, ligger eller står. Dette kan resulterer i en ny ikke-invaderende teknologi som bl.a. kan brukes i helse- og velferdssektoren for å øke sikkerheten til hjemmeboende pasienter.

I samarbeid med Høgskolen i Narvik, Helsehuset i Fredrikstad og Sensio AS ble ulike typer av teknologi utforsket og en programvare prototype ble utviklet og testet. Prosjektet resulterte også i en kost-nytte analyse og en vurdering av fordeler og ulemper i et teknologisk, sunnhetsmessig og etisk perspektiv.

«Støtten fra VRI Østfold har vært helt essensiell i forhold til å kunne utvikle en første versjon av en løsning som et grunnlag for en videre utvikling av et eller flere produkter»
Pål Sørensen, Managing Director i Sørensen Elektronikk

Neste steg er å teste ut et system i samarbeid med en leverandør og flere kunder. Prosjektet har videre ført til etableringen av selskapet Smarter Things AS, som utvikler og selger sensorplattformer for deteksjon av menneskelige hendelser, aktiviteter og avvik.

Resultatene fra prosjektet ble presentert til programstyremøtet i VRI Østfold 4 mars.

Ny film om VRI Østfold!

Se den nye flotte filmen om VRI Østfold!

Informasjon om hvordan du søker VRIBEDRIFTS-prosjekt finner du her.

Ny julekalender ble til med støtte fra VRI Østfold

Første desember lanserte Alexanders Ark en julekalender på nett som er blitt til med forskningsstøtte fra VRI Østfold og Høgskolen i Østfold. Støtten har bl.a. gitt Alexanders Ark mulighet for å bruke det siste året på forskning innen designmetode for medieproduksjon. For å skape et barneunivers har også barn blitt direkte involvert i utviklingen av julekalenderen, som setter fokus på verdier som vennskap og samhold. Forskningsprosjektet har gitt Alexanders Ark lyst til å forske videre. Bedriften ønsker å utvikle fremtidige prosjekter i samarbeide med pedagoger, forskere og spesialister med henblikk på å skape produkter og metodikker med stor nytteverdi. Alexanders Ark jobber med utvikling av nettsider, spill og apper.

Barn som deltar i julekalenderen kan vinne fine premier, og hovedpremien blir en forestilling hjemme hos vinneren. Les mer om prosjektet her og finn julekalenderen her.

Alexanders Ark Julekalender

VRI samarbeid resulterer i innovative metoder til å reduserer energiforbruk i bygg

Tiny Mesh ønsket å utvikle Smart City løsninger for identifisering av sammenheng mellom inneklima i bygg, bruksmønster, bygningsfysikk, bygningsenergiforbruk og uteklima, men trengte ekstra forskningskompetanser for å få det til. Dette fikk de gjennom VRI-satsingen!

I samarbeid med Statsbygg og bedrifter fra NCE Smart Energy Markets-klyngen videreutvikler de nå metoden til en funksjonsdyktig prototyp som skal settes i drift på campus Remmen ved Høyskolen i Østfold. Gjennom de nye løsningene og smartere styring av byggets tekniske installasjoner reduseres opp mot 40 prosent av energiforbruket – uten å redusere kvaliteten av inneklima.

Satsingen på innovasjon gjennom forskning har gitt Tiny Mesh internasjonale muligheter, og bedriften skal nå delta i EU-prosjektet VICINITY i samarbeid med Helsehuset i Fredrikstad.

Les hele artikkelen i november utgaven av Næringsliv i Østfold og Follo her.

Norske Helsehus har fått kunnskapsløft gjennom VRI

«Forskning og samhandling i VRI har satt i gang en drivkraft hos oss, og vi har lært at forskningsbasert kompetanse er en riktig strategi for å lykkes med innovasjon»

Det uttaler Siri Legernes fra Norske Helsehus i ny artikkel i september utgaven av Næringsliv i Østfold og Follo. Deltakelsen i VRI har blant annet ført til prosjektet «Halden Smart City – Bærekraftig byutvikling og teknologi som strategi for å møte elders boligbehov», der Norske Helsehus har samarbeidet med SINTEF Byggforsk i Trondheim, Ola Roald Arkitekter AS og Fredrikshald Brygge AS. Les hele artikkelen her.

Tiny Mesh og Norsk Helsehus er blitt sentrale aktører i et europeisk Smart City forskingsprosjekt på Veum i Fredrikstad

Tiny Mesh er blitt partner i det europeiske forskningsprosjektet VICINITY, som skal finne teknologiske løsninger som gjør at myndigheter og brukergrupper kan dele informasjon om alt fra bygg til hjemmebaserte helsetjenester på en forståelig og forsvarlig måte.

Prosjektet er på 7.5 mill Euro med 15 partnere og deltagere fra 11 land. En av de største demo-sitene i prosjektet vil bli på den nye bydelen som nå skal utvikles av Norsk Helsehus på Veum i Fredrikstad. Veum vil dermed gjennom VICINITY bli tilført ressurser for flere millioner Euro. Prosjektet vil posisjonere Norsk Helsehus, Tiny Mesh og datterselskapet Appliet IoT, som leverer smarte løsninger for måling og optimalisering av inneklima, bruksbelastning og energiforbruk i bygg, inn i det europeiske markedet for Smart City og Internet of Things (IoT).

Tiny Mesh har hovedansvaret for alle syv europeiske demo-sitene, hvor Veum blir en av de mest omfattende i størrelse og i teknisk kompleksitet. Et slikt prosjekt setter Østfold på det internasjonale Smart City-kartet og vil bli en motor for ny kunnskap og innovasjon i det norske miljøet for Smart City.

Prosjektet bygger blant annet på to VRI BEDRIFTs-prosjekt som ble avsluttet i 2014, det ene gjennomført av Tiny Mesh og det andre av Norske Helsehus.

Inspirerende og informativ samling i VRI-Østfold

Hva er status for bærekraftig bygg i Østfold? Handler bærekraftig bygg om annet enn hus av tre? Hvordan kan man få inn helhetlige vurderinger av miljø, økonomi og sosial bærekraft i byggeprosjekter? Hvordan kan Fylkeskommunen og VRI-prosjektet støtte opp om bedrifter som ønsker å jobbe med bærekraftig bygg? Disse temaene ble diskutert på nettverksmøtet i VRI-Østfold Bærekraftige Bygg på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad i går.

Til samlingen kom rundt 30 representanter fra FoU-miljø, bedrifter og Fylkeskommunen i Østfold for å dele kunnskap og diskutere mulighetene for å utnytte de tilgjengelige ressursene enda bedre. Utover presentasjoner fra prosjektledelsen i VRI-Østfold og Fylkeskommunen bød samlingen også på inspirerende innlegg fra Bygg21, Norske Helsehus og Nordic Group Development. Sentrale temaer inkluderte:

  • Kreative og økonomiske løsninger innen bærekraftige byggeprosjekter
  • Erfaringsdeling på tvers av aktører og prosjekter samt internt i bedrifter
  • Nettverk og klynger som arena for innovasjon og bærekraft
  • Forbedringsmuligheter i samarbeidet mellom bedrifter og det offentlige
  • Helhetstenking i forhold til de sosiale og økonomiske gevinstene ved miljøvennlige bygg
  • Utbredelse av kjennskapet til VRI rundt i fylket

Takk til alle som deltok i samlingen. Vi ser frem til å videreutvikle ideene og følge og delta i enda flere bærekraftige byggeprosjekter rundt om i Østfold!