Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Nettverkssamling 16. september i Nettverk for Bærekraftige Bygg

Tema: Bestillere skjerper krav til miljø og digital samhandling i byggeprosjekter

  • hvilke rammebetingelser vil gjelde for framtidens byggeprosjekt?
  • er byggenæringen i Østfold klare til å levere?
  • hva trengs av ny kunnskap?

Dato: 16. sept. kl 09-13 – inkl. lunsj. Med muligheter for samtaler kl 13-14.

Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.

Målgrupper:

  • Offentlig og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, systemleverandører til bygg, byggevareprodusenter.
  • Deltakere i VRI-prosjektet Bærekraftige Bygg og BIM Verdinettverk.

 Program og påmelding finner du her:  http://bimcenter.no/events/20160916/

VRI Østfold ønsker alle samarbeidspartnere riktig GOD JUL!

Julebilde

Om du ikke har sett den ennå – så anbefaler vi å se filmen om VRI Østfold!

Informasjon om hvordan du søker VRIBEDRIFTS-prosjekt finner du her

VRI Storsamling på Lillehammer 28. & 29. oktober

Nærmere 160 deltagere fra hele landet har 28.-og 29. oktober vært samlet til årets VRI Storsamling på Lillehammer.

Programmet over de to dagene har vært variert og godt, hvor tilhørerne blant annet har fått høre fra bedrifter som Atlungstad Brenneri og Landheim om hvordan de har brukt VRIBEDRIFTs-prosjekt i sitt innovasjon- og utviklingsarbeid. Gro Eide i Elkem Technology fortalte om hvordan NCE Eyde har vokst fram. Der har «Kodeknekker»-samlinger gitt gode resultater, hvor VRI spiller en viktig rolle i en tidlig fase i prosjektinitiativene. Det ble minnet på om at det er viktig å ha fokus på verdiskaping, slik at de arenaene som lages ikke blir rene «snakkeklubber», og at forskningen ikke blir utredninger hvor det ikke ligger et verdiskapingspotensial i andre enden.

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortalte om hvordan de tenker rundt bedre samspill mellom forskning og næringsliv regionalt.

Avdelingsdirektør i Forskningsrådets regionalavdeling, Elise Husum, la frem planer for Forskningsrådets nye regionale satsning som skal ta over når VRI-programmet slutter i 2016. Denne satsningen vil ta med seg mye av det som har vært bra med VRI. Men som seg hør og bør vil det bli lagt en vri på den nye satsningen, som vil ha tre pilarer: Kunnskap og dialog, Kvalifiseringsløft og Mobilisering til forskningsbasert innovasjon. Deltagerne ble engasjert i en kreativ workshop rundt utvikling og konkretisering av innholdet i den nye satsningen.

IMG_2569

Etter en liten omvisning ble det servert en deilig middag på Maihaugen. Her ble kvelden også fylt av vakker korsang ved Defrost Youth Choir og en eksklusiv urfremføring av VRIs kompetansemeglingssang fremført av engangskoret VRIs Syngende Kompetansemeglere.
Under middagen fikk VRI Rogaland tildelt VRIs kommunikasjonspris for 2015. Gratulerer med prisen andre året på rad!

Dag to kunne tilhørerne velge mellom tre parallell-sesjoner hvor resultater fra noen av VRIs forskningsprosjekter ble presentert.
Tilbake i plenum snakket internasjonal direktør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen, varmt om mulighetene som finnes for norsk næringsliv i EU-programmet Horizon 2020 .
Leder av NCE Raufoss, Sverre Narvesen, fortalte engasjert om hvordan klyngeprosjektet jobber med kopling mellom det regionale, nasjonale og internasjonale i målet om å bygge industriens toppidrettssenter.

Fra VRI Østfold deltok Synnøve Rubach, Østfoldforskning, som er prosjektleder for VRI Østfold og for forskningsprosjektet VRI RECIN, Gabriela Grolms og Steinar Normann, begge fra Østfold Fylkeskommune, Robert Seguin fra Smart Innovation Østfold og Kjell Ove Kjølaas fra Høgskolen i Østfold.

Vi har alle fått med oss masse inspirasjon og ideer til det videre arbeidet med å mobilisere næringslivet i Østfold til økt bruk av FoU for å oppnå verdiskapingsmål.

God sommer fra VRI Østfold!

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Som en ekstra motivasjon til å søke VRI BEDRIFTs-prosjekt høsten 2015 kan du her lese om resultatene som de første aktørene som fikk forprosjektmidler i VRI Østfold oppnådde.

Send prosjektleder eller en av våre kompetansemeglere din prosjektskisse innen 31. august. Du vil da få kommentarer på skissen til prosjekt fra det regionale behandlingspanelet. Da kan du forbedre denne frem til høstens første  «cut-off»-dato som er den 14. september.

 

900 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Innovasjonsprosjekter for 900 millioner kroner er et av Forskningsrådets grep for å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig.

Åtte programmer i Forskningsrådet har gått sammen om å lyse ut den største summen til innovasjonsprosjekter i Forskningsrådets historie. Fristen for å søke er 14. oktober i år.

Her er informasjon om utlysningen: http://bit.ly/1Tq6WCh

For eksempel er blant annet BIA-programmet relevant for flere av VRI Østfolds innsatsområder.

Ta gjerne kontakt med en av våre kompetansemeglere for mer informasjon og hjelp til prosjektetablering.

 

Østfold har sammen med Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane og Rogaland fått bevilgning fra Forskningsrådet til VRI 3 Forskningsprosjekt

Vi har i dag, fredag den 13.6., fått beskjed om at Programstyret til VRI i Norges Forskningsråd har vedtatt at prosjektet vårt, RECIN, skal få bevilgning i VRI 3.

Prosjektet har tittelen: Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN). Bridging external and internal interaction to strengthen innovation and value creation.

RECIN skal bidra til VRI programmets mål ved å undersøke og genere kunnskap om hvordan det å samhandle i ulike typer nettverk (verdikjedebaserte, utviklingsnettverk, prosjektbaserte etc.) bidrar til kunnskapsgenerering, innovasjon og verdiskaping for bedrifter.  Videre er målet å undersøke og øke kunnskapen om hvordan offentlig finansierte nettverksinitiativ kan stimulere og fasilitere nettverksbasert innovasjon. Forskningen vil fokusere på tre perspektiv: (1) det globale/internasjonale perspektivet, ( (2) det regionale perspektivet and (3) bedriftsperspektivet. Ulikheter og likheter mellom disse perspektivene og relasjonen mellom dem er av spesiell interesse.

Antatt prosjektoppstart er 1.8.14.

Champagne

VRI 3 Østfold er i gang!

Den 25. mars fikk Østfold beskjed om at Programstyret for VRI i Norges Forskningsråd hadde vedtatt at Østfold skulle få bevilgning til sitt samhandlingsprosjekt i VRI 3. Dermed ble det duket til ikke bare et avslutningsseminar for VRI 2 den 3. april, men også en kick-off for VRI 3 Østfold.

VRI-Kollasj-April-2014_web

Fylkeskommunen, fylkesmannen, regionrådene, NHO, LO, Høgskolen og Innovasjon Norge er det regionale partnerskapet som samarbeider om VRI Østfold. Partnerskapet har i VRI 3 valgt å benytte VRI-virkemidler for å styrke utviklingen innen smarte energiløsninger, bærekraftig bygg og kreative næringer. Dette er bransjer der det ligger gode muligheter i allerede etablerte eller gryende bedriftsnettverk. På hvert område skal en prosjektleder samarbeide med bedriftene for å identifisere forretningsmessige utviklingsmuligheter som er avhengig av forskning for å kunne realiseres. Forskningsmiljøer skal knyttes til bedriftene. Det vil også være mulig for bedriftene å få offentlig støtte til å gjennomføre den første fasen av et forskningsprosjekt.

Satsingen på smarte energiløsninger har sitt utspring i NCE Smart Energy Markets som er et næringsnettverk i skjæringspunktet mellom energi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Bedriftene i nettverket samarbeider om grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter.

Satsingen på bærekraftig bygg samler bedrifter innen byggenæringen for å utvikle nye miljøvennlige løsninger ved rehabilitering av bygg. Med utgangspunkt i konkrete rehabiliteringsprosjekter skal nye og strengere krav til miljø, sikkerhet, energibruk og bærekraft benyttes som grunnlag for nye, innovative byggtekniske løsninger.

Satsingen på kreative næringer er et nettverk som i 2014 består av 45 bedrifter innen musikk, scenekunst, film, digitale medier, design og kommunikasjon. VRI skal blant annet bidra til å ta frem ideer og sette i gang prosjekter som kan styrke bedriftenes markedsposisjon og lønnsomhet.