Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bærekraftige bygg

Satsingen på bærekraftig bygg samler bedrifter innen byggenæringen for å utvikle nye miljøvennlige løsninger ved rehabilitering av bygg. Med utgangspunkt i konkrete rehabiliteringsprosjekter skal nye og strengere krav til miljø, sikkerhet, energibruk og bærekraft benyttes som grunnlag for nye, innovative byggtekniske løsninger.

Delprosjektleder:
Inge Richard Eeg
inge.r.eeg@hiof.no
+ 47 901 90 550