Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bedriftsprosjekter

VRI Bedriftsprosjekter støtter bedrifter som har lite eller ingen erfaring med forskning og utvikling. Bedriftsprosjektene skal kvalifisere slike bedrifter til å utføre eller anvende forskning sammen med en FoU-aktør.

Hvert prosjekt kan få inntil 50% støtte, begrenset oppad til 150.000 NOK.

Bedrifter som trenger ny kunnskap som kan føre til produktutvikling eller tjenesteproduksjon innenfor et av områdene nedenfor kan søke:
– Smarte energiløsninger
– Bærekraftige bygg
– Kreative næringer

Et absolutt krav for å få godkjent søknaden er at er at bedriften samarbeider med et FoU-miljø og at bedriften er registrert med adresse i Østfold (ikke nødvendigvis hovedkontor).

Hvis dette kan være noe for din bedrift, så ta kontakt med delprosjektleder i det innsatsområdet du hører hjemme i for å få veiledning gjennom søknadsprosessen.
Her finner du Kriterier VRI Bedrift Østfold_2016

Sliter du med å finne frem i jungelen av finansieringsmuligheter og søknadsfrister? Ta en kikk på denne guiden; Hvor kan jeg søke om finansiering til FoU