Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Bygg

BYGG – Bærekraftig rehabilitering av bygg.

Byggenæringen har et stort potensial for å bli mer FoU-intensiv. Gjennom VRI er målet å øke takten på utvikling og introduksjon av nye produkter og løsninger for bærekraftig rehabilitering av bygg. Dette vil ha positiv effekt både på nasjonale klimamål og for forbrukerne som tilbys løsningene. Evnen til innovasjon basert på forskning skal økes gjennom nettverk og nye samarbeidsformer mellom bedrifter og FoU-miljøer. En sentral forsknings- og utviklingarena vil bli St.Olav videregående skole som Østfold Fylkeskommune har valgt som case i prosjektet.