Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Nettverkssamling 16. september i Nettverk for Bærekraftige Bygg

Tema: Bestillere skjerper krav til miljø og digital samhandling i byggeprosjekter

  • hvilke rammebetingelser vil gjelde for framtidens byggeprosjekt?
  • er byggenæringen i Østfold klare til å levere?
  • hva trengs av ny kunnskap?

Dato: 16. sept. kl 09-13 – inkl. lunsj. Med muligheter for samtaler kl 13-14.

Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.

Målgrupper:

  • Offentlig og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, systemleverandører til bygg, byggevareprodusenter.
  • Deltakere i VRI-prosjektet Bærekraftige Bygg og BIM Verdinettverk.

 Program og påmelding finner du her:  http://bimcenter.no/events/20160916/

Sommerhilsen fra VRI Østfold

Nå står sommeren for døren og VRI Østfold ønsker alle en fin ferietid.

Vi minner om at det er mulig å sende inn VRI Bedrift søknader over sommeren. Skissefrist er 7 september og cut-off dato er 26 september. Vi oppfordrer dessuten til å ta kontakt med en av våre kompetansemeglere hvis du sitter inne med en prosjektide og ønsker innspill til videreutvikling.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Ny styring av batterier for smartgrid-løsninger utviklet gjennom VRI forskningsprosjekt

Innen smartgrid-området jobber man med energiløsninger for å optimere bruk og styring av energi for å redusere miljøkostnadene og øke brukerstyringen. Batterier har hittil ikke vært i fokus innen teknologi knyttet til smartgrid. Ingeniørbedriften Per Dypvik AS så derfor en mulighet for å utvikle et forskningsprosjekt som både kunne skape innovative teknologiske løsninger og bidra til nye forretningsmuligheter for bedriften.

I samarbeid med Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø har Per Dybvik utviklet en prototype på et system som medfører at ladning og utladning av batterier enkelt kan styres av et samlet system. Prototypen er i sin nåværende form interessant som en UPS (uninterruptable power supply) innen telekom-markedet, der den kan gi 4 timer nødstrøm til en stor del av dagens mobile basestasjoner.

Den nye teknologien er blitt demonstrert for Telenor i samarbeid med Loyds Industri og det skal jobbes videre med dette. Per Dypvik jobber nå med etablering av et nytt selskap som skal ivareta en satsning på batterimoduler med energistyringssystemer.

VRI forskningsprosjekt: B2B samarbeid kan bidra til personlig, målrettet markedsføring i Gamlebyen

Det anslås at Fredrikstad Festning i Gamlebyen tiltrekker rundt en halv million turister i året. Dette betyr at det finnes et økonomisk potensiale for bedriftene i Gamlebyen spesielt og i Fredrikstad generelt. Digitaliseringsfirmaet Bluepoint AS så et potensial for økt økonomisk utbytte for bedriftene og forbedrede kulturopplevelser for turistene gjennom et digitalt samarbeidsprosjekt. Ved å få økonomisk støtte fra VRI fikk Bluepoint mulighet for å undersøke denne idèen nærmere i et forskningsprosjekt.

Bluepoint sin idè er å utvikle en digital plattform som tilbyr gratis WIFI og brukerrettet turistinformasjon på bakgrunn av informasjon om gjestene (eks. kjønn, alder, nasjonalitet og interesser). Bedriftene får på sin side informasjon om gjestene som er geografisk tilstede, slik at disse kan tilby tilpassede produkter og tjenester samt samarbeide med andre bedrifter om «helhetlige kulturopplevelser» der dette er relevant.

I samarbeid med Agderforskning undersøkte Bluepoint hvilke svakheter og styrker som finnes i et digitalt samarbeid mellom aktørene i Gamlebyen og om gjestene vil oppleve større tilfredshet gjennom å få turistinformasjon personliggjort og målrettet. Prosjektet resulterte også i en oversikt over hvordan en fremtidig digital plattform kan organiseres for å fungere som markedsføringsredskap for de ulike kulturopplevelsene og for å kunne fungere som et samarbeidsredskap mellom bedriftene.

Ny ikke-invaderende teknologi til bruk i helsesektoren ble til gjennom VRI

Mange eldre og syke ønsker å bli i hjemmet under sykdomsforløp og den etterfølgende gjenopptrening. Dette har både menneskelige og økonomiske fordeler, men også sikkerhetsmessige utfordringer. Hvordan sikres det at pasienten har tilgang på den nødvendige hjelpen uten at privatlivet til pasienten samtidig begrenses?

Gjennom økonomisk støtte fra VRI Østfold har Mossebedriften Sørensen Elektronikk AS utviklet et sensorkonsept som bruker IR sensor-teknologi og ultralyd til å detektere om en person sitter, ligger eller står. Dette kan resulterer i en ny ikke-invaderende teknologi som bl.a. kan brukes i helse- og velferdssektoren for å øke sikkerheten til hjemmeboende pasienter.

I samarbeid med Høgskolen i Narvik, Helsehuset i Fredrikstad og Sensio AS ble ulike typer av teknologi utforsket og en programvare prototype ble utviklet og testet. Prosjektet resulterte også i en kost-nytte analyse og en vurdering av fordeler og ulemper i et teknologisk, sunnhetsmessig og etisk perspektiv.

«Støtten fra VRI Østfold har vært helt essensiell i forhold til å kunne utvikle en første versjon av en løsning som et grunnlag for en videre utvikling av et eller flere produkter»
Pål Sørensen, Managing Director i Sørensen Elektronikk

Neste steg er å teste ut et system i samarbeid med en leverandør og flere kunder. Prosjektet har videre ført til etableringen av selskapet Smarter Things AS, som utvikler og selger sensorplattformer for deteksjon av menneskelige hendelser, aktiviteter og avvik.

Resultatene fra prosjektet ble presentert til programstyremøtet i VRI Østfold 4 mars.

VRI Østfold ønsker alle samarbeidspartnere riktig GOD JUL!

Julebilde

Om du ikke har sett den ennå – så anbefaler vi å se filmen om VRI Østfold!

Informasjon om hvordan du søker VRIBEDRIFTS-prosjekt finner du her

Ny film om VRI Østfold!

Se den nye flotte filmen om VRI Østfold!

Informasjon om hvordan du søker VRIBEDRIFTS-prosjekt finner du her.

Ny julekalender ble til med støtte fra VRI Østfold

Første desember lanserte Alexanders Ark en julekalender på nett som er blitt til med forskningsstøtte fra VRI Østfold og Høgskolen i Østfold. Støtten har bl.a. gitt Alexanders Ark mulighet for å bruke det siste året på forskning innen designmetode for medieproduksjon. For å skape et barneunivers har også barn blitt direkte involvert i utviklingen av julekalenderen, som setter fokus på verdier som vennskap og samhold. Forskningsprosjektet har gitt Alexanders Ark lyst til å forske videre. Bedriften ønsker å utvikle fremtidige prosjekter i samarbeide med pedagoger, forskere og spesialister med henblikk på å skape produkter og metodikker med stor nytteverdi. Alexanders Ark jobber med utvikling av nettsider, spill og apper.

Barn som deltar i julekalenderen kan vinne fine premier, og hovedpremien blir en forestilling hjemme hos vinneren. Les mer om prosjektet her og finn julekalenderen her.

Alexanders Ark Julekalender

VRI samarbeid resulterer i innovative metoder til å reduserer energiforbruk i bygg

Tiny Mesh ønsket å utvikle Smart City løsninger for identifisering av sammenheng mellom inneklima i bygg, bruksmønster, bygningsfysikk, bygningsenergiforbruk og uteklima, men trengte ekstra forskningskompetanser for å få det til. Dette fikk de gjennom VRI-satsingen!

I samarbeid med Statsbygg og bedrifter fra NCE Smart Energy Markets-klyngen videreutvikler de nå metoden til en funksjonsdyktig prototyp som skal settes i drift på campus Remmen ved Høyskolen i Østfold. Gjennom de nye løsningene og smartere styring av byggets tekniske installasjoner reduseres opp mot 40 prosent av energiforbruket – uten å redusere kvaliteten av inneklima.

Satsingen på innovasjon gjennom forskning har gitt Tiny Mesh internasjonale muligheter, og bedriften skal nå delta i EU-prosjektet VICINITY i samarbeid med Helsehuset i Fredrikstad.

Les hele artikkelen i november utgaven av Næringsliv i Østfold og Follo her.

Norske Helsehus har fått kunnskapsløft gjennom VRI

«Forskning og samhandling i VRI har satt i gang en drivkraft hos oss, og vi har lært at forskningsbasert kompetanse er en riktig strategi for å lykkes med innovasjon»

Det uttaler Siri Legernes fra Norske Helsehus i ny artikkel i september utgaven av Næringsliv i Østfold og Follo. Deltakelsen i VRI har blant annet ført til prosjektet «Halden Smart City – Bærekraftig byutvikling og teknologi som strategi for å møte elders boligbehov», der Norske Helsehus har samarbeidet med SINTEF Byggforsk i Trondheim, Ola Roald Arkitekter AS og Fredrikshald Brygge AS. Les hele artikkelen her.