Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Hedret med med kommunikasjonspris!

Den 3. desember ble VRI Østfold tildelt kommunikasjonsprisen 2013 på årets VRI Storsamling.

Prisen ble begrunnet med godt formidlingsarbeid her på VRI Østfold-bloggen, bruk av sosiale medier, samt andre kanaler. Med prisen følger det et beløp på kr. 15 000 til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

Vi er stolte og glade for anerkjennelsen!

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

Tidligere prosjektleder i VRI Østfold, Truls Korsgaard, var initiativtager til en satsning på kommunikasjon. Her på stand sammen med Synnøve Rubach i Østfoldforskning.

Smart Cities – løsninger for fremtiden

NCE Smart Energy Markets inviterer til klyngesamling. Høstens samling har et fyldig program spekket med spennende foredragsholdere og interessante temaer. Rydd plass i kalenderen og hold av 7. og 8. november!

NCE Smart har tro på at Smart Business sammen med Smarte kommuner sammen vil skape et Smartere Norge. Store deler av samlingens første dag vil derfor ha fokus på Smarte byer på Norsk. Leder for NCE Smarts styringsgruppe, Knut Johansen, starter med å presentere Smart City Østfold, deretter vil en rekke foredragsholdere presentere ulike temaer innenfor Smarte byer. Smart omsorg, Smart energi, Smarte bygninger og miljø, Smarte kommuner, og Smarte energiprosumenter er blant temaene vi får høre om torsdag 7. november. I tillegg vil det også være fokus på innovasjon på et internasjonalt nivå i Østfold av Geir Jacobsen i Innovasjon Norge.

Ordfører i Fredrikstad kommune, Jon Ivar Nygård, åpner samlingens andre dag ved å presentere Fredrikstad – Norges Smarteste by. Det vil deretter jobbes i grupper med fokus på Fredrikstad som innovasjonsarena. Dagen avsluttes med lunsj 12.00.

Her kan du se hele programmet!
Siste frist for påmelding er fredag 25. oktober kl. 12.00.

Meld deg på klyngesamling og bli med å skape Østfold som innovasjonsarena og internasjonalt utstillingsvindu! 

Hva: Klyngesamling: Smart Cities – løsninger for fremtiden!
Når: 7. og 8. november 2013
Hvor: Quality Spa & Resort Stömstad

Bedriftsmidler i VRI!

Det er fortsatt mulig å søke om bedriftsmidler til FoU-prosjekter.

Kompetanseoffensiven Østfold har bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartfasen av FoU-prosjekter. Til nå har fire bedrifter fått godkjent sine FoU-prosjekter. Det er midler igjen til flere prosjekter. VRI Østfold vil gjerne ha eventuelle søknader på FoU-prosjekter i bedrifter så snart som mulig, gjerne i løpet av oktober.

Ta kontakt med delprosjektleder i det innsatsområdet bedriften din hører hjemme i hvis du ønsker informasjon om søknadsprosessen.

Bjørn Horten – Prosjektleder (bjorn.horten@borginnovasjon.no)
Erlend Ystrøm Haartveit – VRI Bygg (erlend.ystrom.haartveit@innovasjonnorge.no)
Thor Moen – VRI Energi (Thor.moen@ncesmart.no)
Hanne Nordli – VRI Helse (hanne.nordli@borginnovasjon.no)

Les mer om forprosjektmidler i dette innlegget.

Innovasjon 2.0 i helsesektoren

Tirsdag 27. oktober arrangerte VRI Helse og Borg Innovasjon høstens første frokostmøte for nettverket Helse Østfold. Tor W. Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon, holdt et engasjerende foredrag om fremtidens helsesektor. Med lang erfaring innen serviceinnovasjon og en spesiell interesse for bruker- og kundeopplevelsen fikk de fremmøtte høre flere interessante eksempler fra andre bransjer som er relevante i helsevesenet.

Les mer om frokostmøtet og se presentasjonen til Tor W. Andreassen her. 

Web tor andreassenWeb frokostmøte

Forprosjektmidler til Dignio

Sammen med Universitetet i Brno i Tsjekkia har Dignio fått forprosjektmidler fra VRI. De skal utvikle en intelligent sengesensor og lage en prototype klar for uttesting i markedet. Fredriksstad Blad skrev om prosjektet i dagens i avis, les det her. Målet med prosjektet og sengesensoren er å gjøre brukeren tryggere og gi personalet informasjon de ikke ville fått ellers.

web FB

Dignio er en gründerbedrift lokalisert i Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2010 og er leverandør av velferdsteknologiske løsninger. De er med i VRI-nettverket Helse Østfold og i klyngen Welfare Tech som Borg Innovasjon bygger opp. I tillegg er de en av leverandørene i eSenior i Sarpsborg kommune.

Forprosjektene i VRI er et viktig virkemiddel for å tydeliggjøre verdien av FoU, samt gjøre terskelen lavere for å starte mindre prosjekter. Det er fortsatt mulig for andre bedrifter å søke midler, se mer informasjon om dette her.

Prosjektleder for VRI Helse, Hanne Nordli, ble nylig intervjuet i et nasjonalt nyhetsbrev for VRI. I intervjuet forteller hun hva VRI Helse bidrar til i Østfold. Les intervjuet her.

Kreativ tenkning ved hjelp av studentbedrift

Prosjektgruppen i VRI Østfold er i nå gang med søknadsarbeidet til VRI 3. I den anledning har de tatt i bruk studentbedriften Fargekl(H)atten for å lære en ny og effektiv måte å tenke på.

Student2013bedriftssamling

Fargekl(H)atten består av studentene Jarle Vestlund, Lasse Jensen, Kristine Stærk og Camilla Simonsen. Studentbedriften har utspring i en gruppeoppgave i faget «Kreativitet og prosjektutvikling», fra første studieår ved Høgskolen i Østfold.

Studentene har designet fire mobile rom som skal inspirere til kreativitet. Rommene skal kunne benyttes av studentgrupper, men også leies ut til næringslivsaktører som har behov for en dag i en kreativ sfære.

Det siste året har de jobbet iherdig for å nå NM-finalen for studentbedrifter i juni 2013, og i begynnelsen av mai testet VRI Østfold konseptet. VRI-prosjektgruppen ble utfordret til å tenke kreativt og «tenkehattene» satt i gang nye tankeprosesser.

Les mer om konseptet på Høgskolen sin nettside.

Student2013bedriftssamlingred

Engasjert forsamling på ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var tema på ettermiddagsmøtet i regi av VRI Helse 29. april. Møtet var det tiende i rekken for nettverket og ble arrangert i samarbeid med LEAN forum Østfold.

Lillian Rosten, etatsleder i Fredrikstad kommune, var første kvinne ut og fortalte hvordan de jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i Fredrikstad. Kommunen er inne i en stor omorganisering, i tillegg skjer det stadig endringer med nye lover, nye forskrifter eller nye reformer i helsesektoren. Se presentasjonen til Lillian Rosten her. 

Vi kan ikke springe fortere, så vi må jobbe smartere, påpekte Rosten. Kommunen har jobbet mye med motivasjon og informasjon ut til de ansatte, og de har sett verdien av å ha ulik kompetanse i arbeidsgruppene. Hun understreket også hvor viktig det er at mål og strategi er forankret hos ledelsen.

ettermiddagsmøte2

Johnny Larsen fra Norske Skog tok for seg hvordan de bruker LEAN i industrien. Han fortalte at Norske Skog har 150 års erfaring med sammenhengende omstilling, ved å gå fra sagbruk i 1859 til å produsere magasinpapir i dag. Tålmodighet ble trukket fram som en viktig egenskap for å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og generere økt fortjeneste. Larsen poengterte også at det å involvere operatører, og samarbeid mellom operatør og leder er vitalt for at det skal fungere. Se presentasjonen hans her.

Sistemann ut, Anders Vege fra Kunnskapssenteret, ga flere praktiske eksempler på kvalitetsforbedring i helsesektoren til en lydhør forsamling. Han fortalte at i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre i Norge, noe som fører til at vi må endre måten vi arbeider på.

Vi må jobbe smartere. I kommuner er det gjerne en tendens til at man snakker om økonomi på et møte, og kvalitet på et annet møte, påpekte Vege.

ettermiddagsmøte3

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var et tema som engasjerte mange av de fremmøtte. Thorleif Sire fra Flowit AS var blant dem som stilte spørsmål til Vege, han lurte på hva vi kan gjøre for at de eldre skal ha det så godt som mulig under kommunal omsorg. Vege svarte med at man må våge å snakke åpent om at det faktisk finnes uønsket variasjon i eldreomsorgen. Det må være tydelig ledelse som konfronterer og tar tak i prosedyrer som ikke blir fulgt. Se presentasjonen til Anders Vege her.

Hanne Nordli og Bjørn Horten i Borg Innovasjon avsluttet dagen og takket for godt oppmøte.

Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform?

Nytt ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold mandag 29. april

VRI Helse inviterer til et nytt møte i nettverket Helse Østfold. Denne gang tar vi det på ettermiddagen og møtes kl 14.00-16.00 på INSPIRIA Science Center.
Vi samarbeider med LEAN Forum Østfold og tema er «Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform».
Påmelding til marit.hansen@borginnovasjon.no

Les mer om frokostmøtet her.

 

 

 

 

Søk bedriftsmidler til FoU-prosjekter gjennom VRI!

Kompetanseoffensiven Østfold har bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartfasen av FoU-prosjekter.

Bedrifter som deltar i et av nettverkene relatert til innsatsområdene i VRI, og har kontor i Østfold kan søke.

  • Helse-, omsorgs, og serviceinnovasjon
  • Bærekraftig rehabilitering av bygg
  • Teknologi og energi – grønne løsninger i SMARTe byer.

Bedriftsprosjektene er ment som «smakebiter» på FoU til bedrifter som har liten, eller ingen, FoU-erfaring fra før.
Hvert prosjekt kan få inntil 50% støtte, begrenset oppad til 200.000 kroner, men i mange tilfeller kan også 50.000,- hjelpe godt på veien.

Et absolutt krav for å få godkjent søknaden er at er at bedriften samarbeider med et FoU-miljø.

Hvis dette kan være noe for din bedrift, så ta kontakt med delprosjektleder i det innsatsområdet du hører hjemme i.

Han/hun vil  veilede deg gjennom søknadsprosessen. Se kontaktinformasjon under.

Søknadsskjema kan du ta en titt på  her. Søknadsfristen er foreløpig løpende, men vil etterhvert bli knyttet til mobiliserende workshops og tenketanker i regi av VRI Østfold.
Søker skal få svar så raskt som mulig, og målsettingen er innen én måned fra mottatt søknad.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Bjørn Horten – Prosjektleder (bjorn.horten@borginnovasjon.no)
Erlend Ystrøm Haartveit – VRI Bygg (erlend.ystrom.haartveit@innovasjonnorge.no)
Thor Moen – VRI Energi (Thor.moen@ncesmart.no)
Hanne Nordli – VRI Helse (hanne.nordli@borginnovasjon.no

BIM Center Østfold viser bygningsinformasjon slik du aldri har sett det?

Bruk av BIM i byggeprosjekter krever ny kunnskap for bestillere, planleggere, utførere og driftsrollen. Det er store gevinster innen økonomi, kvalitet, gjennomføringstid, energi og miljø. Vil du se hvordan et enkelt grensesnitt kan gjøre det mulig å se, validere, berike, koble og analysere informasjonen i BIM?

Det kan du gjøre på BIM Center Østfold sitt minikurs tirsdag 12. mars. Her vil du få kort innføring i BIM generelt og i verktøy for modell-bibliotek og elektronisk samhandling (bimsync) spesielt. Catendas bimsync vil også bli lansert. I tillegg blir det demonstrasjoner av enkle og effektive samhandlingsverktøy. Inge Handagaard, AF-gruppen og Lars Bjørkhaug, Catenda vil lede kurset. Kurset er på Østfold Fagskole 16.30-18.00.

I tillegg til dette blir det også arrangert introduksjonskurs i BIM torsdag 14. mars og 4. april, 14.00-19.00. Målsettingen med dette kurset er å gi en forståelse av hva BIM er – og hva det ikke her. Det blir gjennomgang av grunnleggende prinsipper og praktisk bra av BIM i ulike faser av et prosjekt.
For mer informasjon og påmelding se her