Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Energi

ENERGI – Teknologi og energi –grønne løsninger i SMARTe byer

Prosjektet skal videreutvikle erfaringer og innovasjonskultur fra NCE Smart Energy Markets til permanente og robuste strukturer for innovasjon. Målet er å øke omfanget og nivået på næringsrettet FoU og kompetanse. Det skal etableres et system som gjør det enklere å gripe fatt i FoU-resultater og studentprosjekter for videreutvikling og kommersialisering. Dette innebærer bl.a. rekruttering av ressurspersoner, gjennomføring av workshops og veiledning. Parallelt skal det etableres nye og spennende arenaer for kunnskapsdeling og samhandling. Fokuset skal etter hvert utvides mot utvikling av felles framtidsbilder relatert til grønne løsninger for morgendagens ”Smarte byer”.