Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Forskning

I forskningsprosjektet RECIN, skal det forskes på hvordan interaksjon med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter.

Prosjektet tar for seg fire temaer:
– 1 Hva er likheter, særegenheter og sammenhenger mellom ulike typer bedriftsnettverk.
2 Hvordan påvirker globale og internasjonale interaksjoner (spesielt globalt spredt organisasjonsstruktur og/eller en flerkulturell stab) innovasjoner i den enkelte bedrift og deres interaksjon med det regionale nettverket.
– 3 Hva er de regionale forutsetninger, samt drivere og barrierer i og rundt nettverk og driften av dette.
4 Hvordan utvikler og utnytter den enkelt bedrift kunnskap og læring fra deltakelse i både nye og modne (internasjonale, nasjonale og regionale) bedriftsnettverk.

For mer informasjon, se faktaark om hovedtemaene.

Et rammeverk for nettverksanalyse, nettverksbygging og nettverksbasert innovasjon vil bli testet gjennom empiriske undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført parallelt i ni forskjellige nettverk i fire ulike regioner i Norge: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland og Østfold.

Samarbeidspartnere: Møreforsking Molde og Møreforsking Volda, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Stavanger, Polytec, Høgskolen i Østfold, Handelshøyskolen BI Oslo.

Følg gjerne bloggen til VRI RECIN!

Prosjektleder: 
Synnøve Rubach
sr@ostfoldforskning.no
+ 47 977 42 057