Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Helse

HELSE  – Helse-, omsorgs og serviceinnovasjon.

Overordnet mål er å øke anvendelsen av ny teknologi i helse- og omsorgsektoren, og å øke innovasjonstakten hele veien fra utvikling, via uttesting og implementering, til kommersialisering.
En sentral aktivitet vil være å skape felles framtidsbilder i tett samarbeid både med brukere, deres pårørende, helsepersonell, bedrifter og FoU-miljøer. Mye av teknologien er allerede utviklet. Det som mangler er testing av helhetlige løsninger for den enkelte bruker, herunder tjenester relatert til installering, tilpasning, oppfølging og anvendelse. Fordi det finnes lite forskning på området, skal det også etableres FoU-prosjekter for å lære mer om utfordringene. Brukernes eget hjemmemiljø blir forskings- og utviklingsarena ved bruk av en metode som kalles “Living Lab”.