Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

VRI Storsamling på Lillehammer 28. & 29. oktober

Nærmere 160 deltagere fra hele landet har 28.-og 29. oktober vært samlet til årets VRI Storsamling på Lillehammer. Programmet over de to dagene har vært variert og godt, hvor tilhørerne blant annet har fått høre fra bedrifter som Atlungstad … [Continue reading]

Tiny Mesh og Norsk Helsehus er blitt sentrale aktører i et europeisk Smart City forskingsprosjekt på Veum i Fredrikstad

Tiny Mesh er blitt partner i det europeiske forskningsprosjektet VICINITY, som skal finne teknologiske løsninger som gjør at myndigheter og brukergrupper kan dele informasjon om alt fra bygg til hjemmebaserte helsetjenester på en forståelig og … [Continue reading]

Inspirerende og informativ samling i VRI-Østfold

Hva er status for bærekraftig bygg i Østfold? Handler bærekraftig bygg om annet enn hus av tre? Hvordan kan man få inn helhetlige vurderinger av miljø, økonomi og sosial bærekraft i byggeprosjekter? Hvordan kan Fylkeskommunen og VRI-prosjektet støtte … [Continue reading]

Samling i VRI-Østfold

I morgen samles samarbeidspartnere i VRI Østfold til nettverksmøte i nettverket Bærekraftig Bygg på Galleri Smia på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Samlingen kommer til å fokusere på status for Bærekraftig Bygg-nettverket og mulighetene for … [Continue reading]

God sommer fra VRI Østfold!

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer. Som en ekstra motivasjon til å søke VRI BEDRIFTs-prosjekt høsten 2015 kan du her lese om resultatene som de første aktørene som fikk forprosjektmidler i VRI Østfold oppnådde. Send … [Continue reading]

900 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Innovasjonsprosjekter for 900 millioner kroner er et av Forskningsrådets grep for å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig. Åtte programmer i Forskningsrådet har … [Continue reading]

VRI-midler til prosjektet «Styrbart batteri»

Selskapet Rådgivende Ingeniør Per Dypvik har mottatt forprosjektmidler til prosjektet «Styrbart batteri». Målet med prosjektet er å ta fram en prototype på et styrbart batteri som kan benyttes i demonstrasjonsprosjekter for spenningskvalitet … [Continue reading]

Forprosjektmidler til «Den digitale reisen»

Selskapet Blue Point AS står bak forprosjektet hvor målet er større kundetilfredshet og økt lønnsomhet gjennom tilrettelagt kommunikasjon via kundens mobile enhet. Kjernen i reiselivsnæringen er å formidle og tilgjengeliggjøre de gode historier … [Continue reading]

Hvor kan jeg søke om finansiering for FoU?

Bedrifter i alle størrelser og bransjer har nytte av å drive med FoU i egen virksomhet. Det finnes en rekke finansieringsmuligheter, men det er ikke alle det er like enkelt å finne frem til. Hvordan finner man frem i jungelen av aktører og … [Continue reading]

Vil du lære mer om Big Data?

Høgskolen i Østfold og NCE Smart Energy Markets arrangerer et 4-dagers kurs i Big Data Analytics 20. 23. april. Det er fortsatt ledige plasser og hvis det er flere fra samme organisasjon får man to plasser for prisen av en! Det er få ting som … [Continue reading]