Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Om VRI

VRI står for Virkemidler for regional FoU og innovasjon og er et tiårig program i regi av Forskningsrådet. Programmet er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Oppstart var i 2007.

VRI handler om regional verdiskaping. Aktører fra ulike fagmiljøer samarbeider på tvers av akademiske og praktiske skillelinjer, og deler sin kunnskap med hverandre. Samtidig som flere bedrifter skal arbeide med utvikling via forskning, kan kunnskapsmiljøene benytte bedriftene og deres ansatte i undervisningen. Slik oppstår nyskaping og kunnskapsutvikling. Geografisk nærhet mellom aktørene legger forholdene godt til rette for de generelle målsetningene i VRI-satsingen.

VRI består av et samhandlingsprosjekt og minst ett innovasjonsforskningsprosjekt i hver region. Fordi det ikke finnes noen fasit for hvordan man best tilrettelegger for innovasjon, er VRI også et «laboratorium» for å videreutvikle etablerte virkemidler og eksperimentere med nye.

VRI Østfold har som målsetting å etablere permanente strukturer som kan øke omfanget og nivået på næringsrettet FoU og kompetanse i regionen. Innovasjonstakten skal øke hele veien fra ide og utvikling, via uttesting og implementering, til kommersialisering av nye produkter, løsninger og tjenester.