Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Prosjektledelsen

Prosjektleder for samhandlingsprosjektet VRI 3 Østfold:
 • Synnøve Rubach, Østfoldforskning. Mobil 977 42 057, epost: sr@ostfoldforskning.no
Delprosjektledere:
 • Victoria N. Jensen, Smart Innovation Østfold/NCE Smart Energy Markets (Smarte Energiløsninger)
 • Kjetil Haugbro, Arena Magica (Kreative Næringer)
 • Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold (Bærekraftige Bygg)
Kompetansemeglere:
 • Smarte energiløsninger:
  Robert Seguin, mobil 988 33 203, epost: robert.seguin@ncesmart.com
 • Kreative næringer:
  Kjetil Haugbro, mobil 922 91 365, epost: kjetil@arenamagica.no
 • Bærekraftige Bygg:
  • Inge R. Eeg, mobil 901 90 550 epost: inge.r.eeg@hiof.no
  • Kjetil N. Gulbrandsen, mobil 911 59 784, epost: kjetil.n.gulbrandsen@hiof.no
  • Andreas Brekke, mobil 472 59 927, epost: andreas@ostfoldforskning.no
  • Rune Melleby, mobil 906 28 716, epost: rune@indreostfold.no
  • Bård Krogshus, mobil 958 55 555, epost: baard@bimcenter.eu
 • Øvrige næringer og RFF Oslofjordfondet:
  • Gabriela Grolms, mobil 975 47 704, epost: gabgro@ostfoldfk.no
Programstyret:
 • Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (leder)
 • Kjell Ove Kjølaas, Høgskolen i Østfold
 • Per Annar Lilleng, Innovasjon Norge
 • Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening
Prosjekteiere:
 • Anne K. Wold (Prosjektansvarlig), Østfold fylkeskommune
 • Gabriela Grolms, Østfold fylkeskommune
 • Tore Hansen, Østfold fylkeskommune
Observatørstatus:
 • Philip Lorentzen, Forskningsrådet (VRI)
 • Tom Skyrud, Forskningsrådet
Prosjektleder/referent
 • Synnøve Rubach, Østfoldforskning