Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Organisering

Prosjekteier er Østfold fylkeskommune, og prosjektledelsen ligger hos NHO Østfold.
Prosjektansvarlig og prosjektleder for forskningsprosjektet er Handelshøyskolen BI. Aktive prosjektpartnere er NCE Smart Energy Markets/Inkubator Halden, Borg Innovasjon, Innovasjon Norge, Østfoldforskning, LO Østfold, Høgskolen i Østfold og Forskningsrådet.