Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Smarte energiløsninger

Satsingen på smarte energiløsninger har sitt utspring i NCE Smart Energy Markets som er et næringsnettverk i skjæringspunktet mellom energi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Bedriftene i nettverket samarbeider om grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter.

Delprosjektleder:
Victoria N. Jensen
Victoria.jensen@ncesmart.com
+ 47 418 48 343