Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Seminar med forskningsprosjektet

Onsdag 19. juni hadde forskningsprosjektet i VRI Østfold forskerseminar. Seminaret ble brukt til å diskutere fire artikkelutkast, en skisse til konferansepaper og to abstracts til konferansen Regional Innovation Policies (RIP 2013). De faglige arbeidene dekker empiri hentet fra alle innsatsområdene i VRI Østfold (helse, bygg og energi). Samlinger som dette er viktig for kvalitetssikring og for å drive det faglige arbeidet videre i prosjektet.

web VRI forskningArtiklene og konferansepaperne forventes ferdigstilt høsten 2013 og vil bli presentert fortløpende og diskutert i VRI Østfolds formidlingsforum. Thomas Hoholm fra BI, Helge Ramsdal og Catharina Bjørkquist fra Høgskolen i Østfold og Andreas Brekke, Frode Ramstad Johansen og Synnøve Rubach fra Østfoldforskning deltok på seminaret.

Ny nivå 1 artikkel publisert i VRI Østfold

Collaborative Regional Innovation Initiatives: A Booster for Local Company Innovation Processes?

PhD Synnøve Rubach, Østfoldforskning, har fått antatt en artikkel i journalen Systemic Practice and Action Research.

Artikkelen baserer seg på hennes doktorgradsarbeid i VRI 1 Østfold, og handler om hvordan det å delta i interorganisatoriske samarbeid/nettverk kan skape eller støtte opp under interne innovasjonsprosesser i den deltagende organisasjonen.

Artikkelen er tilgjengelig som ‘Online First’ på SpringerLink.

I deler av sin stilling ved Østfoldforskning jobber Synnøve nå som postdoc i VRI 2 Østfold.

Postdoc arbeidet utføres på engasjement fra Handelshøyskolen BI, som er prosjektleder for VRI 2 Østfold forskningsprosjekt.

Forskningsprosjekt har tittelen: Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI).