Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Hedret med med kommunikasjonspris!

Den 3. desember ble VRI Østfold tildelt kommunikasjonsprisen 2013 på årets VRI Storsamling.

Prisen ble begrunnet med godt formidlingsarbeid her på VRI Østfold-bloggen, bruk av sosiale medier, samt andre kanaler. Med prisen følger det et beløp på kr. 15 000 til bruk på valgfritt kompetansehevende tiltak.

Vi er stolte og glade for anerkjennelsen!

WEB VRI ØSTFOLDTORGET_2

Tidligere prosjektleder i VRI Østfold, Truls Korsgaard, var initiativtager til en satsning på kommunikasjon. Her på stand sammen med Synnøve Rubach i Østfoldforskning.

Dialogmøte med Smart City Bærum

I sin tredje VRI-periode vil VRI Østfold dreie fokuset mot Smarte Byer, med en ambisjon om å skape en Smart City Østfold. I den anledning har vi hatt et dialogmøte med Unni Larsen, daglig leder i Smart City Bærum.

Hun fortalte hvilke erfaringer de har gjort seg i Bærum og ga eksempler på suksesshistorier og fallgruver. Smart City Bærum har fokus på bygg og transport og har hovedsakelig jobbet med prosjekter relatert til dette. For tiden har de ni prosjekter gående, med bedrifter som prosjekteiere. Larsen la vekt på at det er viktig med et partnerskap mellom kommunen og næringslivet, og at det er en god politisk og administrativ forankring. Flere av medlemmene i Smart City Bærum er store bedrifter med fokus på prosjekter.

Larsen poengterte at det er viktig at det er bedriften som ser business og hva de får igjen for å være medlem. Som daglig leder er hennes jobb å koble bedriftene med hverandre på bakgrunn av felles interesser og prosjekter. Hun anbefalte å samle en Smart City i hele Østfold, fordi byene kan bli for små hver for seg. Erfaringene Larsen delte er nyttige for VRI Østfold og ga kunnskap vi tar med oss videre i arbeidet med Smarte Byer.

 

Innovasjon 2.0 i helsesektoren

Tirsdag 27. oktober arrangerte VRI Helse og Borg Innovasjon høstens første frokostmøte for nettverket Helse Østfold. Tor W. Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon, holdt et engasjerende foredrag om fremtidens helsesektor. Med lang erfaring innen serviceinnovasjon og en spesiell interesse for bruker- og kundeopplevelsen fikk de fremmøtte høre flere interessante eksempler fra andre bransjer som er relevante i helsevesenet.

Les mer om frokostmøtet og se presentasjonen til Tor W. Andreassen her. 

Web tor andreassenWeb frokostmøte

Riktig god sommer!

I VRI runder vi av en hektisk vår og tar sommerferie i juli.

Den siste tiden har vi mottatt flere søknader til bedriftsprosjekter (to har allerede fått innvilget midler) og vi vet at det er flere på vei. Det er fortsatt mulig å søke, les dette innlegget for mer informasjon. Rett over sommeren vil det bli fokus på søknadsskriving til neste ordinære VRI-periode, VRI 3. I Østfold vil alle innsatsområdene samles om et felles fokus på Smart Cities, søknadsfristen er 4. september.

Truls Korsgård, prosjektleder for samhandlingsprosjektet, starter i ny jobb i Helsedirektoratet over sommeren. Bjørn Horten i Borg Innovasjon vil ta over prosjektlederansvaret for VRI 2.

Vi ønsker Truls lykke til videre i ny jobb og en riktig god sommer til alle!

Forprosjektmidler til Dignio

Sammen med Universitetet i Brno i Tsjekkia har Dignio fått forprosjektmidler fra VRI. De skal utvikle en intelligent sengesensor og lage en prototype klar for uttesting i markedet. Fredriksstad Blad skrev om prosjektet i dagens i avis, les det her. Målet med prosjektet og sengesensoren er å gjøre brukeren tryggere og gi personalet informasjon de ikke ville fått ellers.

web FB

Dignio er en gründerbedrift lokalisert i Fredrikstad. Selskapet ble etablert i 2010 og er leverandør av velferdsteknologiske løsninger. De er med i VRI-nettverket Helse Østfold og i klyngen Welfare Tech som Borg Innovasjon bygger opp. I tillegg er de en av leverandørene i eSenior i Sarpsborg kommune.

Forprosjektene i VRI er et viktig virkemiddel for å tydeliggjøre verdien av FoU, samt gjøre terskelen lavere for å starte mindre prosjekter. Det er fortsatt mulig for andre bedrifter å søke midler, se mer informasjon om dette her.

Prosjektleder for VRI Helse, Hanne Nordli, ble nylig intervjuet i et nasjonalt nyhetsbrev for VRI. I intervjuet forteller hun hva VRI Helse bidrar til i Østfold. Les intervjuet her.

Kreativ tenkning ved hjelp av studentbedrift

Prosjektgruppen i VRI Østfold er i nå gang med søknadsarbeidet til VRI 3. I den anledning har de tatt i bruk studentbedriften Fargekl(H)atten for å lære en ny og effektiv måte å tenke på.

Student2013bedriftssamling

Fargekl(H)atten består av studentene Jarle Vestlund, Lasse Jensen, Kristine Stærk og Camilla Simonsen. Studentbedriften har utspring i en gruppeoppgave i faget «Kreativitet og prosjektutvikling», fra første studieår ved Høgskolen i Østfold.

Studentene har designet fire mobile rom som skal inspirere til kreativitet. Rommene skal kunne benyttes av studentgrupper, men også leies ut til næringslivsaktører som har behov for en dag i en kreativ sfære.

Det siste året har de jobbet iherdig for å nå NM-finalen for studentbedrifter i juni 2013, og i begynnelsen av mai testet VRI Østfold konseptet. VRI-prosjektgruppen ble utfordret til å tenke kreativt og «tenkehattene» satt i gang nye tankeprosesser.

Les mer om konseptet på Høgskolen sin nettside.

Student2013bedriftssamlingred

Engasjert forsamling på ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var tema på ettermiddagsmøtet i regi av VRI Helse 29. april. Møtet var det tiende i rekken for nettverket og ble arrangert i samarbeid med LEAN forum Østfold.

Lillian Rosten, etatsleder i Fredrikstad kommune, var første kvinne ut og fortalte hvordan de jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i Fredrikstad. Kommunen er inne i en stor omorganisering, i tillegg skjer det stadig endringer med nye lover, nye forskrifter eller nye reformer i helsesektoren. Se presentasjonen til Lillian Rosten her. 

Vi kan ikke springe fortere, så vi må jobbe smartere, påpekte Rosten. Kommunen har jobbet mye med motivasjon og informasjon ut til de ansatte, og de har sett verdien av å ha ulik kompetanse i arbeidsgruppene. Hun understreket også hvor viktig det er at mål og strategi er forankret hos ledelsen.

ettermiddagsmøte2

Johnny Larsen fra Norske Skog tok for seg hvordan de bruker LEAN i industrien. Han fortalte at Norske Skog har 150 års erfaring med sammenhengende omstilling, ved å gå fra sagbruk i 1859 til å produsere magasinpapir i dag. Tålmodighet ble trukket fram som en viktig egenskap for å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og generere økt fortjeneste. Larsen poengterte også at det å involvere operatører, og samarbeid mellom operatør og leder er vitalt for at det skal fungere. Se presentasjonen hans her.

Sistemann ut, Anders Vege fra Kunnskapssenteret, ga flere praktiske eksempler på kvalitetsforbedring i helsesektoren til en lydhør forsamling. Han fortalte at i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre i Norge, noe som fører til at vi må endre måten vi arbeider på.

Vi må jobbe smartere. I kommuner er det gjerne en tendens til at man snakker om økonomi på et møte, og kvalitet på et annet møte, påpekte Vege.

ettermiddagsmøte3

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var et tema som engasjerte mange av de fremmøtte. Thorleif Sire fra Flowit AS var blant dem som stilte spørsmål til Vege, han lurte på hva vi kan gjøre for at de eldre skal ha det så godt som mulig under kommunal omsorg. Vege svarte med at man må våge å snakke åpent om at det faktisk finnes uønsket variasjon i eldreomsorgen. Det må være tydelig ledelse som konfronterer og tar tak i prosedyrer som ikke blir fulgt. Se presentasjonen til Anders Vege her.

Hanne Nordli og Bjørn Horten i Borg Innovasjon avsluttet dagen og takket for godt oppmøte.

Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform?

Nytt ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold mandag 29. april

VRI Helse inviterer til et nytt møte i nettverket Helse Østfold. Denne gang tar vi det på ettermiddagen og møtes kl 14.00-16.00 på INSPIRIA Science Center.
Vi samarbeider med LEAN Forum Østfold og tema er «Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform».
Påmelding til marit.hansen@borginnovasjon.no

Les mer om frokostmøtet her.

 

 

 

 

Årets første møte i nettverket Helse Østfold

VRI Helse arrangerte onsdag 27. februar frokostmøte for nettverket Helse Østfold.

Denne gang var temaet sykehusbyggingen på Kalnes og samhandling i helsesektoren. Det var godt oppmøte med omtrent 50 personer fra offentlig og privat sektor. Les oppsummering fra møtet og se presentasjonene på Borg Innovasjon sin nettside. 

Foresight-idé blir til nytt studium

Til høsten starter Høgskolen i Østfold opp et nytt studium innenfor velferdsteknologi. Studiet har vært under planlegging en stund og har blitt ytterligere forsterket av Foresight-samlinger i regi av VRI Helse. Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene gir kompetanse i eksisterende og fremtidig velferdsteknologi, og et sentralt innhold er brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå. Søknadsfristen er utvidet til 15. mars!

hiof skolen

Les mer om studiet og VRI Helse på Borg Innovasjon sine nettsider.

Les om studiet på Høgskolen sine nettsider.