Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Engasjert forsamling på ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var tema på ettermiddagsmøtet i regi av VRI Helse 29. april. Møtet var det tiende i rekken for nettverket og ble arrangert i samarbeid med LEAN forum Østfold.

Lillian Rosten, etatsleder i Fredrikstad kommune, var første kvinne ut og fortalte hvordan de jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i Fredrikstad. Kommunen er inne i en stor omorganisering, i tillegg skjer det stadig endringer med nye lover, nye forskrifter eller nye reformer i helsesektoren. Se presentasjonen til Lillian Rosten her. 

Vi kan ikke springe fortere, så vi må jobbe smartere, påpekte Rosten. Kommunen har jobbet mye med motivasjon og informasjon ut til de ansatte, og de har sett verdien av å ha ulik kompetanse i arbeidsgruppene. Hun understreket også hvor viktig det er at mål og strategi er forankret hos ledelsen.

ettermiddagsmøte2

Johnny Larsen fra Norske Skog tok for seg hvordan de bruker LEAN i industrien. Han fortalte at Norske Skog har 150 års erfaring med sammenhengende omstilling, ved å gå fra sagbruk i 1859 til å produsere magasinpapir i dag. Tålmodighet ble trukket fram som en viktig egenskap for å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og generere økt fortjeneste. Larsen poengterte også at det å involvere operatører, og samarbeid mellom operatør og leder er vitalt for at det skal fungere. Se presentasjonen hans her.

Sistemann ut, Anders Vege fra Kunnskapssenteret, ga flere praktiske eksempler på kvalitetsforbedring i helsesektoren til en lydhør forsamling. Han fortalte at i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre i Norge, noe som fører til at vi må endre måten vi arbeider på.

Vi må jobbe smartere. I kommuner er det gjerne en tendens til at man snakker om økonomi på et møte, og kvalitet på et annet møte, påpekte Vege.

ettermiddagsmøte3

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var et tema som engasjerte mange av de fremmøtte. Thorleif Sire fra Flowit AS var blant dem som stilte spørsmål til Vege, han lurte på hva vi kan gjøre for at de eldre skal ha det så godt som mulig under kommunal omsorg. Vege svarte med at man må våge å snakke åpent om at det faktisk finnes uønsket variasjon i eldreomsorgen. Det må være tydelig ledelse som konfronterer og tar tak i prosedyrer som ikke blir fulgt. Se presentasjonen til Anders Vege her.

Hanne Nordli og Bjørn Horten i Borg Innovasjon avsluttet dagen og takket for godt oppmøte.

Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform?

Nytt ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold mandag 29. april

VRI Helse inviterer til et nytt møte i nettverket Helse Østfold. Denne gang tar vi det på ettermiddagen og møtes kl 14.00-16.00 på INSPIRIA Science Center.
Vi samarbeider med LEAN Forum Østfold og tema er «Ny teknologi i helsesektoren – endret organisasjons- og arbeidsform».
Påmelding til marit.hansen@borginnovasjon.no

Les mer om frokostmøtet her.

 

 

 

 

Hvordan kan Værste bli en 0/+ bydel i forhold til energi?

Dette er spørsmålet elevene ved Sciencelinja på Greåker vgs stiller seg selv og sine medelever fra Scotland, Nederland, Tyskland og Sverige.
Tirsdag 5.februar vil tilsammen  ca. 110 elever,20 lærere og samarbeidspartnere delta på innovasjoncampus med tema «Smart Cities & Herr Nyguen».
Ansvarlig for gjennomføring er som vanlig Nina & Geir ved Sciencelinja 🙂

EU-PROSJEKT
Campusen er en del av et større program og EU-prosjekt som heter Comenius  med fokus på RE-THINKING ENERGY.

VÆRSTE SOM CASE
Værste AS  stiller velvillig opp og gir elevene en introduksjon til området, og alle de spennende prosjektene og utviklingsmulighetene som dette området har å by på.

STUDENTER VED HIØ STILLER SOM PROSESSLEDERE
Studentene ved HIØ og innovasjonslinja /organisasjonsutvikling, under ledelse av Gunnar Andersson, er ansvarlige for metodikk og gjennomføring av oppgavene til elevene.
Det er lagt opp til ca 20 grupper hvorav 1 student fra HiØ  følger hver sin gruppe hele dagen.

SAMARBEID PÅ TVERS
Campusen er den andre i rekken, og støttes av NHO gjennom deres Opplysnings- og Utviklingsfond.
I høst gjennomførte Greåker vgs og sciencelinja en meget stimulerende og utviklende innovasjonscampus relatert til velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.
Dette blir derfor det andre i rekken.
VRI Østfold har vært en aktiv part i såvel planlegging , gjennomføring og mobilisering av næringslivsaktører.

PROGRAM
Greåker har fått tak i meget kompetente innledere.
Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker velkommen.
Bernt Bremdal, professor i Energi/IT, holder foredrag rettet inn mot forbrukeradferd og trender innenfor energi.
Hanne Lerche Raadal, PhD kanidat, holder foredrag om livsløp og fornybar energi
Erik Madsen, Værste AS, gir oss innblikk i området og – forutsetninger og muligheter.
Mere detaljer rundt gjennomføring og program finner der her.

DELTAKELSE
Det er mulighet for eksterne å delta, men antallet plasser er begrenset.
Påmelding  til Geir Normann Andersen, fagleder Sciencelinja
Mobil: 92 09 38 34
Epost: geiand1@ostfoldfk.no

Smart Cities_Greåker vgs