Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Innovasjon 2.0 i helsesektoren

Tirsdag 27. oktober arrangerte VRI Helse og Borg Innovasjon høstens første frokostmøte for nettverket Helse Østfold. Tor W. Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon, holdt et engasjerende foredrag om fremtidens helsesektor. Med lang erfaring innen serviceinnovasjon og en spesiell interesse for bruker- og kundeopplevelsen fikk de fremmøtte høre flere interessante eksempler fra andre bransjer som er relevante i helsevesenet.

Les mer om frokostmøtet og se presentasjonen til Tor W. Andreassen her. 

Web tor andreassenWeb frokostmøte

Engasjert forsamling på ettermiddagsmøte i nettverket Helse Østfold

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var tema på ettermiddagsmøtet i regi av VRI Helse 29. april. Møtet var det tiende i rekken for nettverket og ble arrangert i samarbeid med LEAN forum Østfold.

Lillian Rosten, etatsleder i Fredrikstad kommune, var første kvinne ut og fortalte hvordan de jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i Fredrikstad. Kommunen er inne i en stor omorganisering, i tillegg skjer det stadig endringer med nye lover, nye forskrifter eller nye reformer i helsesektoren. Se presentasjonen til Lillian Rosten her. 

Vi kan ikke springe fortere, så vi må jobbe smartere, påpekte Rosten. Kommunen har jobbet mye med motivasjon og informasjon ut til de ansatte, og de har sett verdien av å ha ulik kompetanse i arbeidsgruppene. Hun understreket også hvor viktig det er at mål og strategi er forankret hos ledelsen.

ettermiddagsmøte2

Johnny Larsen fra Norske Skog tok for seg hvordan de bruker LEAN i industrien. Han fortalte at Norske Skog har 150 års erfaring med sammenhengende omstilling, ved å gå fra sagbruk i 1859 til å produsere magasinpapir i dag. Tålmodighet ble trukket fram som en viktig egenskap for å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring og generere økt fortjeneste. Larsen poengterte også at det å involvere operatører, og samarbeid mellom operatør og leder er vitalt for at det skal fungere. Se presentasjonen hans her.

Sistemann ut, Anders Vege fra Kunnskapssenteret, ga flere praktiske eksempler på kvalitetsforbedring i helsesektoren til en lydhør forsamling. Han fortalte at i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre i Norge, noe som fører til at vi må endre måten vi arbeider på.

Vi må jobbe smartere. I kommuner er det gjerne en tendens til at man snakker om økonomi på et møte, og kvalitet på et annet møte, påpekte Vege.

ettermiddagsmøte3

Kvalitetsforbedring i helsesektoren var et tema som engasjerte mange av de fremmøtte. Thorleif Sire fra Flowit AS var blant dem som stilte spørsmål til Vege, han lurte på hva vi kan gjøre for at de eldre skal ha det så godt som mulig under kommunal omsorg. Vege svarte med at man må våge å snakke åpent om at det faktisk finnes uønsket variasjon i eldreomsorgen. Det må være tydelig ledelse som konfronterer og tar tak i prosedyrer som ikke blir fulgt. Se presentasjonen til Anders Vege her.

Hanne Nordli og Bjørn Horten i Borg Innovasjon avsluttet dagen og takket for godt oppmøte.

Kommersialisering av FoU prosjekter i VRI

På worksop’n som VRI Østfold nylig arrangerte sammen med VRI Vestfold på INSPIRIA Science Center, presenterte NCE Smart Energy Markets hvordan de med VRI-midler systematisk jobber med kommersialisering av FoU-prosjekter.

Et eksempel til etterfølgelse!
Les mer om hvordan de griper fatt i dette på linken under:

Kommersialisering av FoU prosjekter i VRI

Erfaringsutveksling og kompetansemegling

Sammen med VRI Vestfold arrangerer vi en workshop på INSPIRIA Science Center i morgen torsdag 14. februar.

VRI i Østfold og Vestfold har kompetanse på ulike områder og vi ønsker å bruke workshopen til å bli litt bedre kjent med hverandre, utveksle erfaring og kunnskap.

I Vestfold har de 5 satsingsområder:
Mat og andre næringer
Vannrenseteknologi
Elektronikk og mikroteknologi
Energi og maritim engineering
Maritimt kompetansesenter Oslofjord

VRI Vestfold har mange spennende prosjekter på gang og flere av teknologimiljøene i fylket regnes som verdensledende på sine felt. Med vår kompetanse innen energi, bygg og helse blir dette en spennende dag vi gleder oss til.

Formålet med torsdagens workshop er å bli bedre kjent med virkemiddelapparatet, samt at vi skal ha en god diskusjon rundt kompetansemegling, som er en viktig rolle i VRI.
Med kompetansemegling vil VRI bidra til å hjelpe bedrifter til å finne rett forskningskompetanse ved hjelp av en kvalifisert rådgiver/megler.

Hvordan jobber man som kompetansemegler? Hvilke krav er det til bransjekunnskap, nettverk og personlige egenskaper? Hvordan benytte forprosjektmidler mest mulig effektivt? Disse spørsmålene er bare et utgangspunkt for en interessant diskusjon rundt temaet.

Vi gleder oss til en kreativ dag sammen med VRI Vestfold!

Bygget-web-4

 

Elevene ved Greåker vgs viser vei!

Jeg takker Greåker vgs ved deres science-elever, rektor og lærere, for en fantastisk givende dag i går!
Vi som deltok  fra VRI-prosjektet, NHO, Inspiria og næringslivet lot oss imponere  –  for noen fantastiske elever!
Eleven kom opp med nye kreative  ideer for å gjøre eldre bedre i stand til å være aktive, få i seg nok god og sunn mat, forebygge ensomhet, huske og klare seg bedre i hverdagen +++++
Les mer om det på Greåker Videregående Skole sin hjemmeside.

Elevene trenger nå engasjerte mentorer for å videreforedle sine ideer, og kanskje etablere sin ungdomsbedrift.
Jeg har allerede meldt meg. Håper de vil ha meg!

Pressedekning ble det også 🙂

 

Spennende prosjekt i grenselandet skole, VRI, NHO og Lektor2

 

 Av og til kan det være veldig greit å ha flere hatter.
Gjennom min rolle som Lektor2-koordinator i Østfold, har jeg etterhvert fått god kontakt med flere engasjerte rektorer og lærere på videregående skoler og ungdomsskoler.
Veldig mye spennede skjer rundt omkring relatert til både utviklingen av undervisningen og samarbeidet med næringslivet.

Greåker vgs er en av pådriverene for innovasjon i/av skolen  gjennom blant annet sin science-linje og det  nære samarbeidet med Inspiria og næringslivet.

For et halvt års tiden siden, og etter et par møter med Greåker vgs i Lektor2/VRI regi,  mottok NHO Østfold en prosjektbeskrivelse og søknad fra Greåker vgs på pilotering av 3 spennende undervisningsopplegg.  Målet med piloten var å stimulere lysten til å søke kunnskap om realfag, miljø, teknologi, lokalsamfunn og innovasjoner der man gjennom ulike arrangementer og undervisningsopplegg skal fremme elevenes og lærernes evne til å diskutere, resonnere og til å bidra med løsninger på utfordringer i samfunnet og lokalt næringsliv – intet mindre!

Undervisningsoppleggene samsvarte både med fokusområdene i Østfold Fylkeskommune sin FoU-strategi, innsatsområdenen i VRI, Lektor2-målsettingene og temaområdene i Inspiria Science Center. Prosjektet ble funnet så godt, at NHO, gjennom sitt «Opplysnings- og utviklingfond» ga tilsagn på 250.000,- til gjennommføringen.

Kort beskrivelse av undervisningsoppleggene.

  • Konsept 1 skal gi Herr Nguyen en smartere by å bosette seg i gjennom å fasilitere en camp der elever, lærere og lokalt næringsliv utvikler ideer til grønne løsninger med headingen teknologi og energi.
  • Konspet 2 skal gi  Fru Paulsen framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeide med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et scenarioperspektiv. Fokus vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som hjelper folk til å bo lengre hjemme.
  • Konsept 3 skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Med andre ord; dette passset som hånd i hanske med innsatsområdene i VRI, og veien var kort til å invitere delprosjektlederne i VRI med i prosjektet.
Både Borg Innovasjon og Inkubator Halden/NCE SEM er nå aktive samarbeidspartnere i prosjektet. I VRI-sammenheng grenser strekker vi nok virkemiddel-bruken noe i denne sammenheng, men veien fra studetmobilitet til elevmobilitet er ikke så lang.

Onsdag 10. oktober (0800 – 1500) gjennomføres den første av campene med 2 klasser på sciencelinja.
Campen finner sted på Inspiria, og tema er velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.

Gjennom caset «Fru Paulsen» skal elevene skape framtidens helseteknologi. Her vil det fokuseres på serviceinnovasjon og arbeid med innovative helse- og omsorgsteknologiske løsninger i et senarioperspektiv. Søkelyset vil være på å utvikle nye innovative produkter, som løser utfordringen rundt eldrebølgen og som får folk til å bo lengre hjemme. Konseptet skal fokusere på sosialt entreprenørskap, som skal bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

På linken under får dere en smakebit av en film som er ment som en igangsetter for elevene. Den får de 14 dager før selve samlingen på Inspiria. Filmsnutten gir et viss innblikk i tema elevene skal arbeide med. http://youtu.be/2mzd_ujQcPw.

Det er mulig å melde seg på som observatør til «primus motor» og prosjektleder på sciencelinja, Geir Normann Andersen, geiand1@ostfoldfk.no.
Det er imidlertid begrenset hvor mange som kan delta som observatører, så her gjelder prinsippet om første mann til mølla.

 

 Litt mer om bakgrunn og forutsetninger.

  • Campene som arrangeres skal både mobilisere og fremme entrepenørskap, og forståelse og interessen for teknologi og relafagenes betydning
  • Campene som arrangeres skal være åpne for lærer-innovatører fra andre skoler i Østfold, slik at opplegget kan gjenbrukes og videreutvikles på alle skoler som ønsker det.
  • I et Lektor2-perspektiv er det viktig at entrepenørskap og innovasjon, kobles til kompetansemålene i realfagene. Alt starter med en god ide, men deretter er det kompetanse som kreves for realiseringen, ikke minst relfagkompetanse i en tid der teknologiutviklingen går så fort at svært få klarer å henge med i svingene.

 

VRI er der!