Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Utlysninger i Regionale Forskningsfond

Regionale forskningsfond har nå flere utlysninger ute for bedrifter som ønsker å øke sin FoU-innsats.

Oslofjordfondet

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. For bedrifter i Østfold er Oslofjordfondet (OFF) en relevant aktør. De finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder:

  • Energi og miljø
  • Velferd, helse og omsorg
  • Utdanning og opplæring
  • Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft
  • Teknologi

Cut off datoer
OFF har kontinuerlige utlysninger på kvalifiseringsprosjekter og cut off datoene er: 1. februar, 3. mai, 20. september og 15. november.

Neste utlysning på hovedprosjekt i OFF er 14. oktober.

Merk at FoU-aktører kan søke om kvalifiseringsprosjekt innen 15. april (vanligvis kan de bare være partnere).

Erfaringsutveksling og kompetansemegling

Sammen med VRI Vestfold arrangerer vi en workshop på INSPIRIA Science Center i morgen torsdag 14. februar.

VRI i Østfold og Vestfold har kompetanse på ulike områder og vi ønsker å bruke workshopen til å bli litt bedre kjent med hverandre, utveksle erfaring og kunnskap.

I Vestfold har de 5 satsingsområder:
Mat og andre næringer
Vannrenseteknologi
Elektronikk og mikroteknologi
Energi og maritim engineering
Maritimt kompetansesenter Oslofjord

VRI Vestfold har mange spennende prosjekter på gang og flere av teknologimiljøene i fylket regnes som verdensledende på sine felt. Med vår kompetanse innen energi, bygg og helse blir dette en spennende dag vi gleder oss til.

Formålet med torsdagens workshop er å bli bedre kjent med virkemiddelapparatet, samt at vi skal ha en god diskusjon rundt kompetansemegling, som er en viktig rolle i VRI.
Med kompetansemegling vil VRI bidra til å hjelpe bedrifter til å finne rett forskningskompetanse ved hjelp av en kvalifisert rådgiver/megler.

Hvordan jobber man som kompetansemegler? Hvilke krav er det til bransjekunnskap, nettverk og personlige egenskaper? Hvordan benytte forprosjektmidler mest mulig effektivt? Disse spørsmålene er bare et utgangspunkt for en interessant diskusjon rundt temaet.

Vi gleder oss til en kreativ dag sammen med VRI Vestfold!

Bygget-web-4

 

Kompetanseprosjekt relatert til innovative anskaffelser ved rehabilitering av bygg

Søknad til Oslofjordfondet.
Østfold fylkeskommune (ØFK) har i samarbeid med COWI og Øsfoldforskning søkt om kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet.
Det blir ofte vist til regelverket for offentlige anskaffelser når manglende innovasjon i offentlig sektor skal forklares. ØFK stiller spørsmålet om egen bestillerkompetanse må forbedres for å utnytte de mulighetene som regelverket om offentlige anskaffelser gir.

 Prosjektpartnerne i kvalifiseringsprosjekt har utarbeidet følgende hypotese:
En mer detaljert kunnskap om bygningsmassens energiforbruk, brukerens energiforbruk og eksterne faktorer vil øke graden av bærekraft og forbedre økonomien i rehabiliteringsprosjekter.

Søknadene til OFF blir styrebehandlet 19. des, og resultatene kunngjøres dagen etter, 20.des.

Bakgrunn.
Østfold fylkeskommune (ØFK) har i samarbeid med aktører i Østfolds byggenæring initiert to prosjekter som skal øke takten på introduksjon av nye løsninger for rehabilitering av eksisterende næringsbygg. «VRI-Østfold» (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) og «Satsingen for å etablere et forbildebygg i framtidens bygg» har blitt samkjørt og VRI-Østfold har stått for gjennomføringen.
ØFK ønsker gjennom prosjektene å stimulere til FoU-basert innovasjon og økt verdiskapning i byggenæringen, samtidig som det bidrar til at ØFK oppnår sine strategiske mål knytte til energi/klima og FoU. ØFK forventer betydelige synergier mellom alle disse prosjektene.

St. Olav videregående skole arena for forbildeprosjektet.
St.Olav vgs har av byggenæring, FoU-miljøet og ØFK blitt valgt ut som arena for forbildeprosjektet. Prosjektet omfatter både tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Kombinasjonen påbygg/rehabiliteringsprosjekt er særlig interessant fordi det gir muligheten til å utforske hvordan et byggs «omgivelser» kan påvirke energiregnskapet.
Målet er at St. Olav vgs. skal utvikles til en forskningsarena som skal gi ØFK nødvendig bestillerkompetanse for å kunne etterspørre nye løsninger fra byggenæringen.

Initierer flere prosjektsøknader.
ØFK, COWI, Østfoldforskning, sammen med UMB, HiØ og TinyMesh,  er også  partnere i prosjektsøknaden «UPGRADE decisions» der Multiconsult er prosjektansvarlig, og SINTEF Byggforsk er prosjektleder. St Olav vgs er et viktig case i Upgrade decisions, der målet er å skape et marked for brukervennlig og bærekraftig oppgradering av eksisterende yrkesbygg opp mot passivhusnivå. 
Dere vil få høre mere om dette prosjektet i senere blogg-innlegg.