Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Elevene ved Greåker imponerer igjen!

Vi har tidligere i VRI-bloggen skrevet om innovasjonsdager ved Greåker VGS. Tirsdag 5. februar var det tid for innovasjon igjen med energicampen «Smart Cities og Herr Nyguen». En fantastisk givende dag med lærere og elever fra 5 ulike land, studenter fra HiØ som prosessveiledere og jury fra næringslivet.

Elevene fikk kun bruke fornybar energi som vann, vind, luft, søppel etc. og skulle overbevise juryen hvordan Værste kan bli en 0/+ bydel i forhold til energi. 20 grupper leverte flere kreative løsninger og juryen fikk en hard jobb med å velge ut de tre beste forslagene.

gruppearbeid

I tillegg til smarte energiløsninger er også elevene ved Greåker dyktige når det gjelder kommunikasjon. De dokumenterer det internasjonale besøket og innovasjonscampen ved å skrive skoleavis, legge ut filmer på YouTube, oppdatere Sciencelinja sin egen Facebook-gruppe, i tillegg til at det blir lagt ut informasjon på skolen nettside.
Vi har alle litt å lære der!

På vegne av deltakerne fra VRI Østfold takker vi for en inspirerende dag som ga en real vitamininnsprøyting 🙂

 

Hvordan kan Værste bli en 0/+ bydel i forhold til energi?

Dette er spørsmålet elevene ved Sciencelinja på Greåker vgs stiller seg selv og sine medelever fra Scotland, Nederland, Tyskland og Sverige.
Tirsdag 5.februar vil tilsammen  ca. 110 elever,20 lærere og samarbeidspartnere delta på innovasjoncampus med tema «Smart Cities & Herr Nyguen».
Ansvarlig for gjennomføring er som vanlig Nina & Geir ved Sciencelinja 🙂

EU-PROSJEKT
Campusen er en del av et større program og EU-prosjekt som heter Comenius  med fokus på RE-THINKING ENERGY.

VÆRSTE SOM CASE
Værste AS  stiller velvillig opp og gir elevene en introduksjon til området, og alle de spennende prosjektene og utviklingsmulighetene som dette området har å by på.

STUDENTER VED HIØ STILLER SOM PROSESSLEDERE
Studentene ved HIØ og innovasjonslinja /organisasjonsutvikling, under ledelse av Gunnar Andersson, er ansvarlige for metodikk og gjennomføring av oppgavene til elevene.
Det er lagt opp til ca 20 grupper hvorav 1 student fra HiØ  følger hver sin gruppe hele dagen.

SAMARBEID PÅ TVERS
Campusen er den andre i rekken, og støttes av NHO gjennom deres Opplysnings- og Utviklingsfond.
I høst gjennomførte Greåker vgs og sciencelinja en meget stimulerende og utviklende innovasjonscampus relatert til velferdsteknologi og sosialt entrepenørskap.
Dette blir derfor det andre i rekken.
VRI Østfold har vært en aktiv part i såvel planlegging , gjennomføring og mobilisering av næringslivsaktører.

PROGRAM
Greåker har fått tak i meget kompetente innledere.
Ordfører Jon-Ivar Nygård ønsker velkommen.
Bernt Bremdal, professor i Energi/IT, holder foredrag rettet inn mot forbrukeradferd og trender innenfor energi.
Hanne Lerche Raadal, PhD kanidat, holder foredrag om livsløp og fornybar energi
Erik Madsen, Værste AS, gir oss innblikk i området og – forutsetninger og muligheter.
Mere detaljer rundt gjennomføring og program finner der her.

DELTAKELSE
Det er mulighet for eksterne å delta, men antallet plasser er begrenset.
Påmelding  til Geir Normann Andersen, fagleder Sciencelinja
Mobil: 92 09 38 34
Epost: geiand1@ostfoldfk.no

Smart Cities_Greåker vgs

Vellykket VRI Storsamling

Årets VRI storsamling er over for denne gang.
150 innovasjonsforskere, prosjektledere og andre som er engasjert i næringsutvikling bidro til et vellykket arrangement på Quality Hotell Fredrikstad.
Det gjorde også Visit Fredrikstad&Hvaler, personalet på Quality Hotel, Alexander Hermansen, og personalet på restaurant Slippen.
De musikalske innslagene fra elever ved musikklinja på Greåker Videregående skole sørget for både energi, humør og tårer i øyekroken, og de to elevene fra sciencelinja på samme skole engasjerte spontant en av deltakerne fra Sintef når de presenterte sin ide.
Arena Magica, NCE Smarte Energy Markets, Borg Innovasjon og NXTech viste fram og fortalte om sine engasjement på sine stand.
Æres de som æres bør.


Nye viktige internasjonale trender.
Flere viktige trender relatert til FoU og innovasjon ble belyst og diskutert. Det man ser internasjonalt, er at forskning blir en viktigere og viktigere basis for innovasjon, i motsetning til erfaringsbasert «Petter Smart»  utvikling. I praksis betyr det at små og mellomstore bedrifter som, hverken har tradisjon eller økonomiske muskler for å drive egen forskning, bør identifisere gode og relevante forskningsmiljøer og forskningsprosjekter de kan samarbeide med.

En annen trend man ser er at forskningsmiljøene spesialiserer seg mer, og at de slår seg mere sammen. Vi får store globale «Centres of Expertise» som tiltrekker seg forskere fra hele verden.

Borg Innovasjon deltok også på konferansen. I parallellsejonen «Innovasjon i offentlig sektor; muligheter og utfordringer» presenterte Bjørn Horten og Veslemøy Ramsfjell eksempler på offentlig og privat samarbeid og hvordan det stimulerer til innovasjon begge steder.

Presentasjonene finner dere her

 

 

Elevene ved Greåker vgs viser vei!

Jeg takker Greåker vgs ved deres science-elever, rektor og lærere, for en fantastisk givende dag i går!
Vi som deltok  fra VRI-prosjektet, NHO, Inspiria og næringslivet lot oss imponere  –  for noen fantastiske elever!
Eleven kom opp med nye kreative  ideer for å gjøre eldre bedre i stand til å være aktive, få i seg nok god og sunn mat, forebygge ensomhet, huske og klare seg bedre i hverdagen +++++
Les mer om det på Greåker Videregående Skole sin hjemmeside.

Elevene trenger nå engasjerte mentorer for å videreforedle sine ideer, og kanskje etablere sin ungdomsbedrift.
Jeg har allerede meldt meg. Håper de vil ha meg!

Pressedekning ble det også 🙂