Hva skjer innen forskningsbasert innovasjon i Østfold?

Kreativ tenkning ved hjelp av studentbedrift

Prosjektgruppen i VRI Østfold er i nå gang med søknadsarbeidet til VRI 3. I den anledning har de tatt i bruk studentbedriften Fargekl(H)atten for å lære en ny og effektiv måte å tenke på.

Student2013bedriftssamling

Fargekl(H)atten består av studentene Jarle Vestlund, Lasse Jensen, Kristine Stærk og Camilla Simonsen. Studentbedriften har utspring i en gruppeoppgave i faget «Kreativitet og prosjektutvikling», fra første studieår ved Høgskolen i Østfold.

Studentene har designet fire mobile rom som skal inspirere til kreativitet. Rommene skal kunne benyttes av studentgrupper, men også leies ut til næringslivsaktører som har behov for en dag i en kreativ sfære.

Det siste året har de jobbet iherdig for å nå NM-finalen for studentbedrifter i juni 2013, og i begynnelsen av mai testet VRI Østfold konseptet. VRI-prosjektgruppen ble utfordret til å tenke kreativt og «tenkehattene» satt i gang nye tankeprosesser.

Les mer om konseptet på Høgskolen sin nettside.

Student2013bedriftssamlingred

Engasjerte innovasjonsstudenter

For andre år på rad har VRI Østfold blitt invitert til Høgskolen i Østfold for å holde forelesning om VRI og innsatsområdene Bygg, Energi og Helse. Faget systemtenkning og innovasjon i bachelorgraden innovasjon og prosjektledelse har fokus på innovasjonssystemer. VRI Østfold er et praktisk eksempel på dette med satsing på næringsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter innen energi, helse og bygg.
Hvert innsatsområde fikk to skoletimer til rådighet i tillegg til to timer overordnet presentasjon av VRI Østfold. Forelesningene ga innblikk i hvordan det er å jobbe med innovasjonsprosjekter og elevene fikk blant annet høre om utviklingen innen helse- og omsorgsinnovasjon, energieffektiv rehabilitering av bygg og hvordan det jobbes med grønne løsninger i smarte byer. Et par av forelesningene ga utfordringer til elevene innenfor området smarte byer og ga dem diskusjonsoppgaver knyttet til Værste som en fremtidig smart bydel. Hva er smart energi i praksis? Hva må gjøres for at Værste skal bli en smart bydel innenfor energi?
Disse diskusjonsoppgavene passer godt inn semesterets studieplan, da studentene bare noen dager senere skulle være prosessveiledere på Greåker VGS sin innovasjonsdag «Smart Cities og Herr Nyguen».

smart cities komprimert
Det er alltid inspirerende å forelese for engasjerte studenter og vi håper elevene fikk ny og interessant kunnskap om VRI Østfold. Vi kommer gjerne igjen neste år!

Elevene ved Greåker imponerer igjen!

Vi har tidligere i VRI-bloggen skrevet om innovasjonsdager ved Greåker VGS. Tirsdag 5. februar var det tid for innovasjon igjen med energicampen «Smart Cities og Herr Nyguen». En fantastisk givende dag med lærere og elever fra 5 ulike land, studenter fra HiØ som prosessveiledere og jury fra næringslivet.

Elevene fikk kun bruke fornybar energi som vann, vind, luft, søppel etc. og skulle overbevise juryen hvordan Værste kan bli en 0/+ bydel i forhold til energi. 20 grupper leverte flere kreative løsninger og juryen fikk en hard jobb med å velge ut de tre beste forslagene.

gruppearbeid

I tillegg til smarte energiløsninger er også elevene ved Greåker dyktige når det gjelder kommunikasjon. De dokumenterer det internasjonale besøket og innovasjonscampen ved å skrive skoleavis, legge ut filmer på YouTube, oppdatere Sciencelinja sin egen Facebook-gruppe, i tillegg til at det blir lagt ut informasjon på skolen nettside.
Vi har alle litt å lære der!

På vegne av deltakerne fra VRI Østfold takker vi for en inspirerende dag som ga en real vitamininnsprøyting 🙂